Äntligen: Spårvägen till Ringdansen!

Koalitionen i Rådhuset är eniga avseende utbyggnaden av spårvägen till Hageby/Ringdansen.

  

Den 21 juni 1978, lämnade Sven Nordlöf (Vpk) m. fl. en motion avseende bl.a. förslag på en utredning om behovet av att bygga ut spårvägen till Hageby och Navestad. Motionen avslogs då av kommunfullmäktige men 30 år senare blir detta verklighet. Vänsterpartiet såg då som nu flera vinster i att bygga ut spårvägen. Spårväg gör kollektivtrafiken billigare, ur miljösynpunkt är detta en riktig satsning då biltrafikens negativa påverkan på klimatet är väl dokumenterad. Dessutom visar alla erfarenheter att resandet ökar med spårvägen.

–          Spårvagnen är i högsta grad ett modernt transportmedel som alltfler stora    städer satsar på, säger Cecilia Ambjörn (v). Spårbunden trafik är ur ett miljöperspektiv helt överlägsen all annan vägtrafik. Norrköping gör stora miljövinster med spårbunden trafik.

Stadsutvecklingen i Hageby visar på goda samhällsekonomiska siffror. Dessutom har kommunens utredning kommit fram till att det blir billigare desto snabbare vi bygger ut. Vänsterpartiet tycker att kommunen kan gå in och ensidigt finansiera utbyggnaden av spårvägen. Kommunen är sedan tidigare berättigade till 50 % av utbyggnadskostnaderna efter beslutet av Banverket, dock kan bidragen beräknas komma in först efter 2011.

–          Spårbunden trafik tillhör framtiden, avslutar Cecilia Ambjörn

 

 

För mer information:

Cecilia Ambjörn (v),  förste vice ordförande i stadsplaneringsnämnden

0709 78 44 88

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *