”Lägg ner Kungsängens flygplats och bygg hyreslägenheter!” Motion från Mona Olsson och Peter Butros.

Vänsterpartiet anser att Norrköpings kommun inte bör fortsätta subventionera Norrköpings flygplats, både av ekonomiska och ekologiska skäl.

Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag redan påpekat att kommunens stora subventioner till Norrköpings flygplats skulle göra mer nytta på annat håll, exempelvis i det fortsatta arbetet för att minska bilismens negativa miljöpåverkan. Vänsterpartiet har därför föreslagit en utbyggnad av spårvagnstrafiken till Vilbergen och Vrinnevisjukhuset.

Yrkande:

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:

att sluta subventionera Norrköping Airport AB och planera för en avveckling av flygverksamheten på Kungsängen.

att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att utreda möjligheterna att bygga ett nytt bostadsområde, där merparten utgörs av billiga hyreslägenheter, på Kungsängen.

Läs hela motionen här!

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *