Kategori: Assistans

0

“Alla människors lika värde”

Regeringens utredare av personlig assistans är på väg att lägga fram ett helt vansinnigt förslag som kommer att drabba redan drabbade familjer, men inte minst barnen själva. Att dra bort assistansen för barn och äldre är inget annat än vansinne. Vi pratar ofta om att alla har rätt till ett...

0

Manifestationer hölls över hela landet, för att rätten till assistans

Lördagen den 3 december, Internationella funktionshinderdagen, deltog i Norrköping ca 130 personer. De fick höra tal av Mattias Ottosson (s), Linda Snecker (V) och Reidar Svedahl (L). Mona Olsson, ordförande i DHR, talade. Det hölls också tal av RBU, och Emma Johansson talade för alla assistansanvändare. Kerstin Hildebrand läste en...

0

“Vi fortsätter pressa andra partier att aldrig mer svika LSS”

“LSS kom till för att personer med omfattande funktionsvariationer skulle ges specifika rättigheter som ger dem samma möjlighet att leva som alla andra.” LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade)  Lördagen den 3 december manifesterades det över hela landet för rätten till assistans. I Norrköping deltog flera intresseföreningar och...