Kategori: Grön omtällning

0

Debattartikel i ETC Norrköping. “Ansvar för kommande generationers skull”

Deniz Tütüncü och Nicklas Lundström skriver i ETC Norrköping den 16 juni en debattartikel “Ansvar för kommande generationers skull” om Norrköpings kommuns nya energiplan. “Just nu pågår ett arbete i Norrköpings kommun om en ny energiplan som ska staka ut vägen för kommunen för omställningen fram till 2030. Tyvärr gör...

0

Eko Eko rapporten. Emma Wallrup berättar.

Emma Wallrup föredrar Eko-Ekorapporten. Emma är riksdagsledamot från Uppsala län och har suttit med i programgruppen för rapporten. Eko-ekorapporten innehåller partiets politik sett till hur det ekonomiska och det ekologiska hänger samman. Lördagen den 10 okt kl.10-12. Mackor och kaffe från 9.30. I partilokalen i Norrköping, Trädgårdsgatan 25. Läs rapporten...

0

Ekologi och marxism, hur går det ihop? Många kom till föreläsningen med Rikard Warlenius.

Ekologi och marxism – hur går det ihop? Kan kapitalismen som ekonomiskt system vara ekologiskt hållbar? Det korta svaret är: nej. Det lite längre svaret är: förmodligen inte.   I veckan besökte Rikard Warlenius ABF i Norrköping. Warlenius är till vardags doktorand i humanekologi vid Lunds universitet, var med och...

0

“Lägg ner Kungsängens flygplats och bygg hyreslägenheter!” Motion från Mona Olsson och Peter Butros.

Vänsterpartiet anser att Norrköpings kommun inte bör fortsätta subventionera Norrköpings flygplats, både av ekonomiska och ekologiska skäl. Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag redan påpekat att kommunens stora subventioner till Norrköpings flygplats skulle göra mer nytta på annat håll, exempelvis i det fortsatta arbetet för att minska bilismens negativa miljöpåverkan. Vänsterpartiet...

“Vi behöver en ny klimatpolitik” 0

“Vi behöver en ny klimatpolitik”

Debattartikel i Norrköpings Tidningar torsdag den 5 juni, av Deniz Tütüncü, Mathias Friman och Erik Glaas. Länk till artikel i NT här! Läs artikeln här, klicka för större bild.