Provvalet till kommunfullmäktigelistan är klart

Nu är provvalet till kommunfullmäktigelistan klar. Valberedningen har klistrat frimärken och kuvert och revisor Eva Lindblad från Linköping och revisor Lisa Strömfelt från distriktet har sprättat kuvert, räknat röster och hjälpt valberedningen att sammanställa resultatet.  De kamrater som kandiderar till kommunfullmäktige i Norrköping i valet 2018 har röstats fram enligt...