Kategori: Årsmöte

0

Bilder från årsmötet 2018

Årets årsmöte söndagen den 25 februari samlade en hel del medlemmar. Sedvanlig dagordning följdes och som mötesordförande satt Torbjörn Björlund, Uppsala (f.d. Norrköping). Speciellt för årets årsmöte var val av lista till kommunfullmäktige. Där framfördes en del pläderingar men ingen motsatte sig valberedningens förslag, som sammanställts i stort sett enligt...

0

Årsmöte 2017

Söndagen den 29 januari höll Vänsterpartiet Norrköping årsmöte i partilokalen. Peter Butros hälsade välkommen och frågade medlemmarna om alla fått kallelsen i tid samt bestämde röstlängden. En extra punkt lades till dagordningen,  med information om hur läget är gällande lokalen. Till ordförande valdes Malin Östh från Vänsterpartiet Söderköping. Peter Butros...

0

Årsmötet 2016

På söndagen den 14 februari höll Vänsterpartiet Norrköping årsmöte. Sedvanliga handlingar gicks igenom. Anna Björkdahl presenterade verksamhetsberättelsen, och Lottie Broman berättade lite om den mediaanalys som hon och Deniz Tütüncü gjort. Helen Alpfjord gick igenom den ekonomiska berättelsen. Rodi redovisade revisorernas berättelse och avgående styrelse fick ansvarsfrihet. Linda Snecker höll...

0

Årsmöte Vänsterpartiet Norrköping

Vänsterpartiet Norrköping höll årsmöte under söndagseftermiddagen. Som mötesordförande satt Eva-Britt Svensson, Vänsterpartiet Växsjö, och före detta EU-parlamentariker. Mötet inleddes med separata möten. Kvinnorna gick en trappa upp, och samtalade under ledning av Eva-Britt Svensson. Verksamhetsberättelse, berättelse från kommunfullmäktigegrupp, valutvärdering och ekonomisk berättelse föredrogs. Kassören la också fram ett förslag till budget och...