Stöd valfonden!

Vänsterpartiet är inte som många andra partier. Vi får inte några generösa bidrag från företag, organisationer eller enskilda rika välgörare.

Vår styrka är istället alla oss partimedlemmar som brinner och arbetar för en verklig samhällsförändring.

Därför är ditt stöd så viktigt för att vi skall fortsätta växa.

 

Som medlem kan man bidra på olika sätt, inte minst kommer det att behövas aktivt deltagande i valrörelsen. Ett sätt att bidra är att skänka en peng till vår Valfond. Valfonden är en viktig del i ekonomin och används enbart för att köpa in material och finansiera utskick till alla Norrköpingsbor.

Du kan ge ett bidrag till valfonden på:

plusgiro 64 90 35-3

Märk gärna betalningen med ditt namn och “valfond”.

Vi vill tacka på förhand för kommande bidrag! Det kommer att behövas och vi kommer att använda pengarna på bästa sätt.

 

Vid frågor kontakta Peter Butros, ordförande.

E-post: [email protected]

eller

Hamam Skaik, kassör

E-post: [email protected]

Tel:  076-267 95 94