sida

Ledamöter i Kommunfullmäktige

Nicklas Lundström 

Gruppledare.
Ledamot i kommunstyrelsen.
Ersättare i partistyrelsen.

Telefon: 0705 66 89 31
E-post: [email protected]

Mona Olsson

Ledamot i Socialnämnden

E-post: [email protected]
Telefon: 

Ricardo Olivares

Ledamot i Vård och omsorgsnämnden

E-post: [email protected]
Telefon: 0735 28 95 02

Annika Kaiser

Ersättare i Kommunstyrelsen.
Ersättare i Utbildningsnämnden

E-post: [email protected] 
Telefon

Olof Carlstein

Ledamot i Kultur och fritidsnämnden

E-post: [email protected] 
Telefon:

Mia Matsson

E-post:  
Telefon:

Marcus Posada

E-post:  [email protected]
Telefon: 0734 160222

 

Ersättare

 

Lottie Broman
E-post: [email protected]

Elin Melander
E-post: [email protected]

Rahmo Sheeq Aadan
E-post:  [email protected]

 

Linus Nordmark
E-post: [email protected]

 

Kopiera länk