Motioner 2014-2015

Klimatanpassning av Norrköpings kommun (2014-02-25) av Cecilia Ambjörn. Bifallen.

Lägg ner Kungsängens flygplats och bygg hyreslägenheter (2015-01-21) av Mona Olsson och Peter Butros

30 timmar i förskolan för alla (2015-02-23) av Mona Olsson och Annika Kaiser

Bygg en stad för alla (2015-02-23) av Nicklas Lundström, Deniz Tütüncü, Peter Butros, Mona Olsson och Annika Kaiser.

6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen  (2015-04-27) av Mona Olsson, Nicklas Lundström, Annika Kaiser, Torbjörn Björlund och Deniz Tütüncü.

Inför “Vita jobb” -modellen i Norrköping  (2015-04-27) av Peter Butros, Nicklas Lundström, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü och Mona Olsson.

Jämställd budget (2015-04-30) av Nicklas Lundström, Mona Olsson, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü och Peter Butros

Låt Tage flytta till Norrköping (2015-05-15)

Inför toleransprojektet i Norrköpings kommun (2015-09-20) av Peter Butros

Ordning och reda i färdtjänsten (2015-09-20) av Peter Butros

Avstå från att investera i fossila bränslen (2015-11-25) av Deniz Tütüncü och Peter Butros

Hyresbostäder bör bygga för alla (2015-11-24) av  Nicklas Lundström och Mona Olsson.

Inför bilfria dagar i Norrköpings innerstad  (2015-11-25) Deniz Tütüncü och Peter Butros