Deniz Tütüncü

Anförande kommunfullmäktige sammanträde mån 15 december 2014

 

Vrinnevisjukhuset är en av Norrköpings största arbetsplatser med sina 2200 medarbetare och 310 vårdplatser. Hit färdas varje dag färdas tusentals och därför blir det relevant att diskutera hur alla dessa människor reser. Vänsterpartiet vill avsätta 2,5 miljoner kronor på att utreda en utbyggnad av spårväg till Vrinnevisjukhuset.

Det goda livet bygger på att man har ett arbete. Arbetslösheten i Norrköping ligger på 12,5 % och det kräver att vi som kommun vågar investera för att skapa nya, gröna jobb. En ny spårväg skulle innebära många nya arbetstillfällen inom flera sektorer, samtidigt som man skapar en pålitlig infrastruktur som möjliggör nya arbeten runtomkring.

Norrköping är en stad som växer och på sikt behöver kapaciteten öka inom hela spårvägsnätet, nya investeringar i linjer och spårvagnar och högre kapacitet i vagnhallar och verkstad. En växande stad behöver växande kollektivtrafik.

En växande stad behöver också mer feminism. Kollektivtrafikbarometerns årsrapport visar att över hälften av resenärerna är kvinnor. Spårvägsutbyggnaden skulle gynna kvinnor och låginkomsttagare, det är feminism i praktiken.

Igår avslutades klimattoppmötet i Lima, återigen har man skjutit upp nödvändiga klimatbeslut på framtiden. För varje år som går blir det dyrare att ställa om och anpassa. Vi ska inte vänta på direktiv uppifrån, vi ska ta våra egna beslut och göra Norrköping hållbart medans det är lönsamt.

Vi behöver blicka framåt och se hur Norrköping inte bara påverkas av omvärlden, men också hur vi kan påverka omvärlden. Med ett hållbart transportsystem som samtidigt ger nya, gröna jobb skapas ett jämställt och hållbart Norrköping med det goda livet i fokus.

Deniz Tütüncü