Miljöpolitiska gruppen

Vi i Vänsterpartiet Norrköping kan nu väldigt konkret bidra till kommunens miljöarbete! Just nu pågår ett arbete för att förbättra kommunens miljöarbete, där Cecilia Ambjörn representerar Vänsterpartiet.

Gruppen är utsedd av kommunstyrelsen och har nu skickat ut ”hemläxor” till alla partier om olika miljöfrågor. Den första handlar om ”Viktigaste inriktningen för 100 % förnybart och Grön ekonomi” och ska skickas in i slutet av september.

Vi träffas på partilokalen

torsdagen den 15 september kl. 18.00

för att diskutera vilka insatser som är viktigast för Vänsterpartiet. Om man inte kan komma men ändå har idéer kan dem skickas till
[email protected]

(13 september 2016)

.

I miljögruppen diskuterar vi allt ifrån naturskydd, ekologiska jordbruk till fossilfri energi.

Är du intresserad av klimat- och miljöfrågor? Tveka inte att anmäla dig till:
[email protected] se – skriv Miljögruppen i rubrikraden

.

Miljögruppen har fyllt ett år!

Nu har miljögruppen funnits i ett år och därför vill vi uppmärksamma vad som gjorts. Det har varit ett år med många aktiviteter, vi har faktiskt gjort allt som vi planerade att göra. Gruppen har träffats en gång i månaden på partilokalen och ibland oftare i andra sammanhang, som i Omställning Norrköping. Syftet med gruppen har varit att synliggöra Vänsterpartiets miljöpolitik utåt i lokalmedia och att påverka och utveckla miljöpolitiken internt. Nedan följer en kort resumé över året som gått.

Debattartiklar eller insändare har skrivits en gång varje månad av någon i miljögruppen. Innehållet har varierat och berört lokal, nationell och internationell miljöpolitik. Några exempel på ämnen har varit kollektivtrafik, konsumtion och klimatpolitik. Alla debattartiklar har publicerats i NT och/eller Folkbladet. Det innebär att Vänsterpartiet Norrköping nått ut med miljöpolitik minst en gång i månaden!

Under hösten skickade partiet centralt en ny klimatrapport som vi i miljögruppen skrev en remiss på. Klimatrapporten var en översiktsrapport som bland annat tog upp hur nya EU-lagar påverkar klimatet men också hur den borgerliga regeringen ökat växthusgasutsläppen. Rapporten fastslog att istället bör Sverige satsa på gröna jobb och att höja ambitionerna i klimatfrågan.

Den 19 september var det miljötema på ett medlemsmöte. Då bjöd vi in kommunekologen Eva Siljeholm som talade om Norrköping ur ett ekologiskt perspektiv. Det inte alla vet, är att Norrköping har flera ovanliga arter som skyddas av EU-lagstiftning men som ständigt måste övervakas.

Omställning Norrköping är startat. Norrköpings miljöorganisationer har förr samverkat men arbetet har avstannat, men numera är det uppstartat och Vänsterpartiet är en medverkande kraft och inom ramen för Omställning breddar vi våra samarbeten med stadens viktiga miljöorganisationer och ökar det lokala engagemanget.

I december kallade miljögruppen till ett brainstormingmöte för att höra medlemmarnas synpunkter på miljöpolitiken. Syftet var att spåna fram nya idéer på lokal miljöpolitik inför valet 2014. Då dök inte så många medlemmar upp, men det blev några idéer som kanske kan utvecklas till valet.

Inför distriktsårskonferensen drev miljögruppen tre motioner varav två bifölls av konferensen. Den ena motionen handlade om att distriktet ska köpa vegetariskt och ekologiskt så långt som möjligt, den andra om att se över hur så kallade klimatbudgetar kan utvecklas i kommunerna.

Årets kanske största arbete var att skriva ett ytterligare remissvar som är en del av det kommande eko-eko programmet. Vi fick uppdraget av styrelsen och det resulterade i ett 17 sidor långt dokument. Under kongressen 2012 beslutades att tillsätta en grupp som ska förena partiets ekonomiska politik med en ekologisk politik. Syftet är naturligtvis att se över och utveckla en mer enhetlig politik som förenar de två områdena. Det var många tunga frågor som behandlades, som hur man ska säkerställa en ökad välfärd för vissa människor i världen utan att överutnyttja jordens begränsade resurser. Maila till letter2deniz[a]hotmail.com om du vill ta del av svaren.

Riksdagsgruppen bjöd in till ett klimatseminarium den 19 april. Det var en späckad dag med föreläsningar med medverkande från Naturvårdsverket, Vindkraftföretaget O2, Svenskt Näringsliv och Stockholm Environment Institute. Det är tydligt att Vänsterpartiet är det riktiga miljöpartiet och att det finns ett enormt intresse för frågorna. Se tidigare rapport för mer information.

Den 7 maj besökte Vänsterpartiets miljötalesperson Jens Holm Norrköping. Han besökte Hyresbostäder som berättade om sina energieffektiviseringar i projektet Energikoll, eftermiddagen spenderades på SMHI för att diskutera klimatanpassning. Kvällen avslutades med ett välbesökt möte på ABF där han berättade om hur man kan ställa om Norrköping.

Till hösten ser vi fram emot att starta upp en liknande grupp tillsammans med Vänsterpartiet Linköping!

 

Tack för det stora och fina förtroendet vi fått att driva och utveckla (V)år miljöpolitik. Nu tar vi sommar!

/Miljögruppen
genom Deniz Tütüncü

 

 

 

 

Regeringen passiv i klimatfrågan

 

Vänsterpartiet är berett att ta ansvaret för en sammanhållen klimatpolitik, en politik som gynnar både dagens och framtidens generationer. Det är uppenbart att alliansregeringen inte arbetar för en hållbar utveckling, inte ens i ordens mest urvattnade bemärkelse.

I dag (28/5) kritiserar riksrevisionen regeringens arbete i Arktiska rådet. Efter att Carl Bildt (M) hållit ordförandeklubban i Arktiska rådet i två år, har han nu lämnat den vidare till Kanada – utan att ens ta upp klimatfrågan. Klimatfrågan är vår tids stora stötesten och Vänsterpartiet lade en motion i höstas, med konkreta förslag på hur växthusgasutsläppen skulle minska genom att förbjuda olje- och gasutvinning på Arktis.

Det är förvånansvärt att regeringen inte vill ta sig an klimatfrågan, särskilt när vi som ordförandeland hade möjligheten i två år att vidta åtgärder. Å andra sidan anser sig regeringen arbeta med frågan. I SvD (13/5) sade regeringens Arktisambassadör Gustaf Lind att man jobbat mycket med övervakning och att öka informationen om vad som händer på Arktis. Att ta fram information och att övervaka är väl bra, men som vi och flera miljöorganisationer konstaterar, det finns redan information. Vi behöver inte mer information, vi behöver politiker som är beredda att agera.

Förutom växthusgasutsläpp som ökar den globala uppvärmningen påverkas ursprungsbefolkningar dagligen av olje- och gasutvinning i regionen. Det är människor som lever nära naturen, har unik kunskap om ekosystemen men som alltför sällan blir lyssnade på. Nu kräver representanter från olika ursprungsbefolkningar ett stopp för utvinningen, det handlar om deras överlevnad i dag.

Trots att klimatfrågan ofta framställs som ett framtida problem blir det tydligt att det är ett problem redan i dag när man lyssnar på olika ursprungsbefolkningar. Det är också en fråga om solidaritet med några av de mest utsatta människorna i världen.

Det är tydligt, alliansregeringen är passiv i klimatfrågan, i stället ska den hållbara utvecklingen vara en frivillig, individuell insats. Om du känner för det kan du ta bussen i stället för bilen, men allianspartierna höjer priserna på busskorten. Om du känner för det kan du äta mer vegetarisk mat, men allianspartierna motarbetar mer vegetarisk mat i skolan. Om du känner för det kan du köpa mer second hand, men allianspartierna verkar för mer reklam i det offentliga rummet.

Klimatfrågan är för komplex och för allvarlig för att ansvaret ska läggas på frivilliga insatser. Det är naturligtvis bra med de individuella insatser som görs men framförallt krävs det att vi som politiker vågar börja ta beslut som gynnar framtida generationer.

Vi som Arktisland borde göra mer, mycket mer. Genom att förbjuda olje- och gasutvinning i Arktis kommer andra energislag att premieras och göra dem billigare, samtidigt som Vänsterpartiet centralt satsar 420 miljoner i år på utbyggnad av solenergi och 285 miljoner på utbyggnad av vindkraftsbranschen. Vi i Vänsterpartiet vill satsa, vi är beredda att agera i klimatfrågan och våga börja ställa om Norrköping och Sverige.

Deniz Tütüncü, Miljögruppen, Vänsterpartiet Norrköping

i NT den 10/6 2013

.

 

Vår vice ordförande tillika en av dom drivande i Miljögruppen, Deniz Tütüncü, är också aktiv i Omställning Norrköping, som idag på Världsmiljödagen har debattartiklar i båda lokaltidningarna.

Länk till Folkbladet

Länk till Norrköpings Tidningar

den 5 juni 2013

.

 

Debattartikel i Folkbladet tisdag den 7 maj 2013

Norrköping gynnas av kollektivtrafik

Norrköping är en på många sätt unik stad. Ett av de kanske mest typiska inslagen är spårvagnstrafiken som också är positiv för stadsutvecklingen i Norrköping.

Det är ett effektivt transportmedel som minskar utsläppen av skadliga avgaser och hälsofarliga partiklar i stadsmiljön. Samtidigt finns det stor potential att både utveckla, bygga ut och förbättra kollektivtrafiken i Norrköping, något som vi i Vänsterpartiet ser som en naturlig del i den gröna omställningen. En politik som är bra för miljön samtidigt som den ger lokala jobb.

En växande stad som Norrköping kräver en modern kollektivtrafik för att tillgodose medborgarnas behov av att ta sig till skolor och arbeten på ett snabbt och effektivt sätt. När en sådan satsning uteblir tvingas många använda bilen, som bidrar till koldioxidutsläpp och höga halter av partikelutsläpp. För att inte tala om all trafikstockning som vi norrköpingsbor upplever jämt och ständigt.

Norrköping har idag höga halter av hälsofarliga partiklar särskilt i innerstan. Sådana hälsofarliga partiklar kan leda till både astma och allergier samt bidra till hjärt- och kärlsjukdomar. Det är därför problematiskt att de mest tätbefolkade stråken, där både barn och ungdomar vistas på dagis, skolor och universitet, har de största partikelutsläppen i Norrköping. Något som direkt går att koppla till det ökande bilåkandet.

Vänsterpartiet har därför en tydlig åtgärdsplan för att både förbättra, utveckla och bygga ut kollektivtrafiken. I Vänsterpartiets vårbudgetmotion satsar vi 3,9 miljarder kr mellan 2014-2016 för att finansiera en sådan utbyggnad. Detta kan vi använda för att förverkliga våra planer för en förbättrad kollektivtrafik i Norrköping.

Inför signalprioritering för spårvagnstrafik

Norrköping är en av få städer i Sverige där spårvagnstrafiken är en viktig del i stadens kollektivtrafik. Det är vi naturligtvis stolta över. Mindre stolta är vi över att spårvagnstrafiken är så ineffektiv. Medelhastigheten för spårvagnarna i Norrköping är idag inte mer än ca 20 km/timme. Anledningen är främst att spårvagnarna tvingas stanna för rödljus för den befintliga biltrafiken. Genom att införa signalprioritering kommer spårvagnstrafiken att kunna gå före, och onödiga stopp minskas.

Ett sådant system infördes för kollektivtrafiken i Jönköping år 2003 vilket signifikant har förbättrat situationen där och ledde till att det kollektiva åkandet ökade med 20%. I Göteborg finns liknande signalprioriteringssystem för spårvagnarna. Där är spårvagnarnas medelhastighet dubbelt så hög som i Norrköping. Här finns alltså en stor potential till förbättring. Även separata körfält som enbart är tillgängliga för kollektivtrafik är en effektiv metod för att öka hastigheten för spårvagnar och bussar. Detta skulle kunna införas på många ställen i Norrköping.

Bygg ut spårtrafiken till Vilbergen/Vrinnevisjukhuset

Ett av de mest trafikerade stråken i Norrköping med dålig utbyggd kollektivtrafik är den mot Vrinnevisjukhuset. Det är naturligtvis undermåligt att Norrköping som stad inte har byggt ut sin kollektivtrafik mot stans sjukhus när så många, särskilt äldre och med stort behov, ofta behöver besöka det. Samtidigt finns det stor potential då många bor och verkar i Vilbergen. En utbyggd spårtrafik mot Vilbergen dras med fördel via Kungsgatan för att också serva ett växande Campus Norrköping.

En satsning på kollektivtrafiken är nödvändig för Norrköping samtidigt som det ger lokala jobb. Så ser vi också Norrköping växa på ett hållbart sätt för goda framtidsutsikter.

Peter Butros, miljögruppen 

 

 

Debattartikel i Folkbladet, fredagen den 1 februari 2013.

 

Blir vi lyckliga av alla prylar?

I den industrialiserade världen lever vi långt över våra tillgångar. Om alla världens människor skulle ha samma konsumtionsmönster som vi här i Sverige skulle det gå åt tre jordklot. Det, om något, ger oss en tydlig indikation på att vårt samhälle i längden inte är särskilt hållbart. Vad det också bör påminna oss om är att vår strävan till att ständigt vilja ha mer är på bekostnad av de som behöver allra mest.

Kring alla stora helger och vanliga ”lönehelger” påminns vi särskilt av den konsumtionshets som förväntas bäras av oss som goda individer. Årligen läggs över 60 miljarder kronor på reklam och marknadsföring för att få oss svenska konsumenter att bara handla mer och mer. Vi utsätts dagligen för berättelser om hur vi kan köpa oss lycka. Resultatet är en överkonsumtion som varje år slår nya omsättningsrekord.

Men blir vi verkligen lyckligare av ständigt fler prylar? I takt med vår allt större konsumtion växer även den privata skuldsättningen. Idag är Sveriges invånare en av Europas mest skuldsatta befolkningar. Den privata skuldsättningen drivs av konsumtionshetsen, eftersom vår skuldsättning i själva verket är en direkt överföring av vår individuella förmögenhet till bolagen och storföretagen.

Vi blir helt enkelt lurade att konsumera mer samtidigt som våra skulder växer.

Vårt konsumtionsmönster är därför inte bara ohållbart ur ekologisk synpunkt, den är ohållbar rent ekonomiskt och var en av de utlösande faktorer som låg bakom finanskrisen 2008.

Ansvaret ligger dock inte enbart på oss som individer utan det är ett mönster som främjas och applåderas av samhällsetablissemanget. Framförallt eftersom man gärna gömmer all problematik bakom paroller som ”individuell frihet”. I Vänsterpartiet tror vi istället på styrkan i det gemensamma. Vi tror också att möjligheten att inte bara se utan även förändra vårt samhälle är möjligt genom att fler går ihop och gör det som är rätt.

För att lösa vår egna ekologiska och ekonomiska skuldkris förespråkar vi i Vänsterpartiet istället en ökad offentlig konsumtion. Istället för att vårt samhälles ekonomiska resurser läggs på fler prylar bör de istället ge oss fler lärare, bättre utbildning, en tätare och mer tillgänglig vårdsektor samt investeringar i en grön omställning av den svenska industrin. En ökad offentlig konsumtion minskar på vårt ekologiska fotavtryck samtidigt som det ger fler möjlighet till en mindre skuldsatt privatekonomi.

Peter Butros, Miljögruppen Vänsterpartiet i Norrköping

(I Folkbladet fredagen den 1 februari 2013)

.

Insändare i NT, onsdagen den 19 september 2012.

 

.
.
.
Nytt samarbete för ett grönare NorrköpingFör ett par år sedan fanns det en samverkansgrupp i Norrköping som tillsammans arbetade för ett grönare Norrköping. Som så många andra samarbeten rann det ut i sanden men nu på lördag den 7 september samlas Vänsterpartiet tillsammans med flera organisationer och politiska partier för att göra ett nytt försök.Jag tycker verkligen att det ska bli jättespännande, jag var inte med sist men har hört att det var ett mycket bra samarbete då. Norrköping är en stad av eldsjälar och det gör staden varm och livfull. Miljögruppen i Vänsterpartiet har några idéer om utställning på stadsbiblioteket för att öka kunskapen bland medborgarna och vegetariska aftnar för att visa hur gott det kan vara med vegetarisk mat. Jag kanske skickar en personlig inbjudan till Karin Jonsson (c).

Det ska bli intressant att höra vilka fler förslag som kommer upp. Mötet är öppet för alla intresserade, vi ses på Fjärilsgatan 7 klockan 12.00 på lördag den 7 september!

Deniz Tütüncü
via Miljögruppen

.
Öppet brev från miljögruppen!
.
Nu har vi äntligen startat en miljö- och klimat grupp i partiföreningen! Ofta pratar vi om att rätt personer ska vara på rätt plats och prata om det dem är bra på. Det känner jag verkligen att vi har lyckats med för faktum är att vi är ganska många i vår partiförening som har kunskaper om miljöfrågor och det ska vi självklart använda oss av i debatten.
.
Gruppen består av två civilingenjörer, en oceanograf, en blivande miljövetare och en naturvetare med inriktning på biodrivmedel. Självklart behövs inga specialkunskaper för att få vara med, det räcker med ett intresse för frågorna.
.
Hittills har vi hunnit göra en spännande grovplanering inför hösten och dessutom är vi anslutna till Norrköpings miljörörelses samverkangrupp som är ett nätverk mellan alla miljögrupper och några politiska partier i Norrköping och där tror jag att vi har mycket att både ge och ta. Just nu kretsar diskussionen kring om samverkansgruppen ska bli en del av omställningsrörelsen och hur vår partiförening kommer att ställa sig till det är oerhört spännande. Själv tror jag på idén, det är en nationell rörelse som vi i Vänsterpartiet skulle tjäna mycket på att delta i.
.
Kampen sker inte bara i nämnder eller på flygbladsutdelningar, kampen sker i mötet mellan människor. Det är när vi organiserar oss tillsammans med andra som vi förändrar.
.
Vill du också vara med i vår grupp?
.
Kamratligen
Deniz Tütüncü