Seminarie om lokala klimatinvesteringar

Lokala klimatinvesteringar för en global lösning!

Fredagen den 19 april anordnade Vänsterpartiets riksdagsgrupp ett seminarium på riksdagen. Utgångspunkten var lokala initiativ för globala lösningar och det var många intressanta föreläsare och ett mycket pressat schema. Jonas Sjöstedt inledde med att understryka Vänsterpartiets hållning i miljöfrågorna; en hållbar klimat- och miljöpolitik kräver också en rättvis fördelning av resurser.

Jag och Gitte Korndal hade förmånen att åka från Norrköping och det var en väldig spridning på deltagarna, från Skåne till Västernorrland. Det var också stor bredd på föreläsarna, exempelvis Naturskyddsföreningen, Stockholm Environment Institute och Svenskt Näringsliv.

Karl Hallding, Stockholm Environment Institute, ramade in klimatfrågan med massiv statistik och kopplade till frågan om resurser och rättvisa. Exempelvis påpekade han att hade utvecklingsländer accepterat västvärldens förslag på Köpenhamnsmötet om hur stora utsläpp som kunde tillåtas, så hade de helt enkelt inte haft möjlighet att utvecklas.

I huvudsak var det dock lokalt fokus under dagen och framförallt påpekades av flera om vikten att ha riktade ekonomiska styrmedel för miljöomställningen. Förr fanns Klimp-bidraget, en miljard som investerades i kommuners miljöomställning och som enligt Elisa Abascal Reyes från Naturvårdsverket var väldigt positivt. Klimpen var något som exempelvis Hyresbostäder använde för att kunna energieffektivisera sina fastigheter.  Det är något som Vänsterpartiet vill införa och förbättra.

På tågresan hem var både jag och Gitte helt slut, seminariet varade bara i tre timmar men gav oss inspiration, energi och kunskap till att fortsätta ställa om Norrköping.

 

Deniz Tütüncü

 

PS. Om du också är intresserad av miljöfrågor och vill veta vad Vänsterpartiet gör i frågan så kommer (V) miljötalesperson Jens Holm till Norrköping den 7 maj.