Rodi Ailert

rodi

 

 

Utanförskapsfabriker

NORRKÖPING Widar Andersson skrev apropå bilbränder, följande. ”Det är en socialpolitisk skandal att staten sitter med armarna i kors och låter kommunerna driva skolor som är utanförskapsfabriker.” Jag tycker att utanförskapsfabriker är ett träffande uttryck. Widar har rätt i att de finns. Men problemet är att staten själv satt reglerna som leder till utanförskapet. Den största av dessa fabriker är de s k introduktionsprogrammen på gymnasiet. Eftersom trösklarna till yrkesutbildningar och yrkesexamen består och är för höga, blir introduktionsprogrammen bara återvändsgränder.

Alla gymnasierformerna de sista årtiondena har höjt trösklarna. Inte så konstigt då att utanförskapet ökat. En tredjedel av alla ungdomar klarar inte kraven. Då är det fel på kraven, inte ungdomarna. Kraven är numera bland annat goda kunskaper i engelska och matematik för att få börja i gymnasiet liksom för att få ut sin examen. Alla utbildningar är treåriga och måste påbörjas när du är 16-19 år.

Förr fanns tvååriga utbildningar, förr fanns en lättare kurs i matte. Det fanns inget krav på engelska. Fler fick då en yrkesutbildning, ett jobb. Och blev medlemmar i facket.

Visst, jag tycker också att vi ska ha en vass utbildning för att kunna delta i den internationella konkurrensen. Men precis alla ungdomar behöver kanske inte delta i det racet på det sättet.

Det måste finnas fler alternativ. Det måste finnas lättare alternativ. Inom vuxenutbildningen finns ettåriga och olika korta alternativ av yrkesutbildning. Varför inte erbjuda dessa redan när man är 16-19? När det ändå är samma människor som ändå erbjuds dom, fast senare. Och då många tappat sugen på vägen, i utanförskapsfabikerna. I utanförskapsområden.

Det är egentligen absurt att vi har brist på arbetskraft och hög ungdomsarbetslöshet.

Öppna upp. Slå ihop ungdoms och vuxenutbildning.

 

(NT- Bloggen den 16-05-21)

 

 

Fler barn och ungdomar i Norrköping!

I går tog vi budget för utbildningsnämnden i Norrköping. Vi växer så det knakar. Förra året fick vi 700 fler barn och ungdomar än prognosen, som även den visade på en ökning.

Nu kan Norrköping äntligen bygga ut Nattis, nattomsorgen. Något som Vänsterpartiet, liksom t ex Kommunalarbetarförbundet, föreslagit under flera år. Vi behöver barnomsorg även på udda tider, annars kan föjden bli att man inte kan fullfölja en utbildning eller ta ett jobb. Om man inte har sambo eller föräldrar som kan ställa upp. Vilket inte alla har.

Tyvärr blir det en neddragning av det generella stödet till social struktur (som ges för barn till föräldrar med kort utbildning). Jag och flera andra kritiserade det på informationsmötet förra veckan och neddragningen blev nu inte så stor som befarat.

Det blir lite mer än förra året men inte så mycket som hade behövts för att hålla uppe andelen av totalen. Nu finns möjligheten att rätta till det nästa månad när vi fortsätter med kvalitetssatsningen på gymnasiet. Där är ersättninggen för strukturbidrag löjligt liten just nu. Men det är ju inte så att elever i behov av särskilt stöd eller med föräldrar med kort utbildning blir färre bara för att de fyller 16 år.

Vi i vänsterpartiet hade gruppmöte med miljöpartiet och feministiskt initiativ. Resultatet blev att V och Mp la ett yrkande med mer pengar till social struktur samt studie- och yrkesvägledning (syv). Syv är en strategisk resurs som utretts grundligt under ett par år och där utbildningskontoret lagt ett förslag till välbehövlig utökning. Varken S, de borgerliga småpartierna eller moderaterna fullföljde nu denna satsning. Det bidde en tumme. 400 000 till en central samordnare.

Kampen går vidare.

(NT-bloggen den 26 feb 2015)