Medlemmarna

Att göra som medlem

Styrelsen välkomnar alla medlemmarna att bidra med debattartiklar, och med inlägg och bilder till hemsidan.

Det finns möjlighet för enskilda medlemmar att bilda egna intressepolitiska grupper, det som krävs är att verksamhetsplan lämnas till styrelsen och att en kontaktperson utses, för att få stöd och återkoppling från styrelsen när så behövs. Partiet har en fackligt politiskt grupp, och har dessutom haft en miljöpolitisk grupp och en kulturpolitisk grupp.

På hemsidan och i sociala media finns information om vad som händer i Vänsterpartiet Norrköping. Alla medlemmar är välkomna att delta i aktiviteter i lokalen, på stan och bostadsområden.

Välkommen till Vänsterpartiet Norrköping

 

* * *

 

 

Minnesord för Anna Rosen

av Kerstin Hildebrand

Tack Anna för den du var

Anna Rosen, en nära och kär partikamrat har lämnat oss, 96 år gammal. För mig var Anna den ärliga, starka kvinnan från generationen innan mig. En förebild, värd den största respekt. Jag lärde känna henne på sjuttiotalet, när jag gick med i dåvarande VPK. Hon var en flitig besökare på våra medlemsmöten. Alltid säker i politiken, klara åsikter om dagsaktuella frågor likaväl som ideologiska och politiska allmängiltiga frågor.

 

På senare år blev besöken på medlemsmöten mera sporadiska. Men hon kom alltid när partiföreningen bjöd in våra äldre kamrater till sommarfika eller julkaffe. Det var en fröjd att lyssna på dessa erfarna kvinnor och män. Deras berättelser om fattigdom, klassorättvisor berörde mig. Men ofta kom också roliga händelser om arbetsgivare som gjort bort sig, om partikamrater som utmärkt sig eller lyckade aktioner till stöd för politiska krav. Annas nyfikenhet och allmänbildning kom tydligt till uttryck vid dessa träffar.

 

De senaste åren har många av Annas generationskamrater lämnat oss. Våra fikastunder finns inte längre. Men jag höll kontakten med Anna. Några gånger besökte jag henne i hemmet tillsammans med dottern Inger. Det blev alltid en god pratstund. Annas intresse för dagspolitiken fanns där hela tiden, hennes nyfikenhet och allmänbildning imponerade fortfarande. Jag insåg hur mycket hon upplevt under sitt långa liv, både av svårigheter och goda händelser. Anna följde partiets framgångar och motgångar. Jag upplevde att hon var glad när vi fick mera inflytande och makt i kommunen i o m valet 2006. Hon var stolt över att vi hade ett kommunalråd.

 

När jag tänker tillbaka på Anna och när jag pratar med dottern Inger, framträder en personligt säker och mycket intressant människa och kamrat. Anna var utåtriktad och fick lätt kontakt med andra människor. Hon var språkintresserad och behärskade tyska, engelska och franska. Senare gick också kurs i spanska.

 Anna Rosen 2

 

Anna föddes 1916 i Hagaborg, Hults bruk. Familjen levde under mycket enkla förhållanden, mamman var sömmerska och pappan lagårdsförman. Hon blev Åby-trakten trogen hela sitt liv. Folkskolan gick Anna i Hult. Tack vare stöd från både sina föräldrar och lärare fick hon fortsätta studera. Gick på Handelsgymnasiet och tog studenten. Anna gifte sig med Bertil 1936 och de fick en pojke och fyra flickor Barnen kom tätt och Anna blev hemmafru, fastän hon velat arbeta. Bertil blev svårt skadad i en byggolycka då Anna var 35 år. Detta blev en svår period i Annas liv, maken invalidiserad och fem barn hemma. Anna tog diverse jobb utanför hemmet för att bidra till familjens ekonomi. Bertil startade så småningom en byggfirma tillsammans med sin bror och firman fungerade bra. 1965 dog Bertil av sviter efter olyckan 53 år gammal.

 

Redan tidigt vaknade Annas politiska intresse. 1946 gick hon med i dåvarande SKP. Framförallt engagerade hon sig i arbetet för kvinnors rättigheter. Gick med och arbetade aktivt i SKV, Svenska Kvinnors Vänsterförbund. SKV hade en lokalförening i Åby på sextiotalet, som träffades hemma hos varandra. Genom SKV upplevde hon kongresser och konferenser både hemma i Sverige och utomlands, bl a i Dresden. Genom sitt politiska engagemang drogs hon med i kampen mot atomvapen på femtiotalet. På senare år blev hon också kärnkraftsmotståndare och stark motståndare mot EU.

 

Anna reste mycket hela sitt liv. Som änka återupptog hon sina intressen för studier, språk och dans. I början på sjuttiotalet träffade hon Harald som spelade dragspel och var aktiv och framgångsrik bågskytt. De blev ett par och flyttade ihop 1973. Tillsammans reste de mycket både i Sverige och utomlands. Där fick Anna verkligen användning för sina språkkunskaper. Genom sin öppenhet för nya bekantskaper fick hon vänner runt om i Europa. Ofta bytte hon adresser med dessa och fick brevvänner för livet.

 

Anna hade ett stort intresse för naturen. Vistades ofta och gärna ute i skog och mark. Ett särskilt intresse hade hon för väder och vind. Anna ville hela tiden utveckla sig och lära mer. Nyfiken som hon var tog hon reda på allt hon ville veta. Något som jag verkligen insåg genom de samtal vi hade tillsammans.

 

Inger berättar om sin mamma Anna att hon uppmuntrade barnen att gå i skolan. Och även att bli självständiga genom att komma ut i världen. Flera av hennes barn reste som tonåringar till världsungdomsfestivaler. Så träffade sonen sin fru i Rumänien och en av döttrarna sin man i Polen.  Annas familj är stor, varm och generös, sammanhållningen är fantastisk. Det märkte jag på begravningen och minnesstunden efteråt.

 

Anna lämnar ett tomrum efter sig, som är svårt att fylla. Både för mig personligen, men också för alla oss i Vänsterpartiet. Kontakten mellan generationerna är så viktig för att hålla hoppet om en bättre värld för alla människor, nu och i framtiden.

 

Kerstin Hildebrand

Vänsterpartiet Norrköping