Deniz Tütüncü

DenizTliten

Badplats eller gasanläggning?

 

Kvaliteten på dricksvatten, tillgänglig natur och klimatomställning. Inga argument biter på alliansen i Bryssel som fortsätter att hjälpa Gripen Jas och frackingindustrin. En industri som vill göra vårt Vättern till en stor gasanläggning i stället för att bevara det vackra och unika naturområde vi har i dag. Vänsterpartiet fortsätter att verka för folkhälsan och klimatomställningen. Det handlar om det goda livet.

Utvinning av så kallad skiffergas är en ny metod industrin kommit upp med för att slippa ta tag i en nödvändig klimatomställning. I höstas kom FN:s klimatpanel med ytterligare en rapport som säger att klimatförändringarna är ett resultat av vår miljöförstörande livsstil. Det krävs att politiken tar ansvar och leder samhället mot en hållbar värld. Sju år av en borgerlig alliansregering visar att de inte tänker ta det ansvaret och samma sak gäller nere i Bryssel.

Fracking som metod är tveksam på flera punkter. Det absolut viktigaste argumentet emot fracking är att det avleder uppmärksamheten från en nödvändig klimatomställning och EU:s energi- och klimatmål. Vi behöver inte nya fossila energikällor, vi behöver EU-politiker som tar ansvar för vår framtid. Politiker som vågar investera i en klimatomställning.

Varken den svenska regeringen eller de borgerliga EU-parlamentarikerna tar tag i frågan om fracking. Efter att miljökonsekvensbeskrivningsdirektivet beslutats om i EU-parlamentet i höstas, gick beslutet vidare i processen. Det senaste budet är att EU-rådet, Kommissionen och rapportören kört över parlamentets beslut att kräva miljökrav för fracking. Det är en katastrof. Men än är inte striden slut.

Att parlamentets beslut blir överkört borde också vara en katastrof för de partier som tror på EU som ett demokratiskt projekt. Miljöorganisationer, lokalpolitiker och medborgare från hela Europa försökte mobilisera inför EU:s omröstning och trots små budgetar vann miljörörelsen. Vi vann den omgången. Ändå blev beslutet ignorerat till förmån för de rika lobbyisterna och industrin som vill fortsätta beroendet av fossil energi. Men det är tyst. Inget parti har hittills yttrat sig.

EU:s politik påverkar i allra högsta grad Sverige, Östergötland och Vättern. Vänsterpartiet har i EU-parlamentet röstat mot fracking, i riksdagen lyft frågan om minerallagstiftningen och försvarets skjutövningar. Det kommer vi fortsätta att göra. För vi vill rädda Vättern från EU:s giriga och miljöförstörande politik.

Internationella miljöproblem kräver internationella beslut och åtgärder. EU har potential att vara en bra plattform för att föra en bra miljöpolitik som främjar folkhälsa och bevarandet av natur.

Vänsterpartiet vill rädda Vättern, för vi måste behålla kvalitén på dricksvattnet, på sommaren kunna bada i vattnet och vandra i skog och mark runt Vättern. Storföretag och industriers pengaintresse får inte förstöra Vättern, därför måste fler EU-kritiker med miljöansvar röstas in i EU. Det får du genom att rösta på Vänsterpartiet.

Deniz Tütüncü och Linda Snecker

NT 28/2 2014

 

Regeringen passiv i klimatfrågan

Vänsterpartiet är berett att ta ansvaret för en sammanhållen klimatpolitik, en politik som gynnar både dagens och framtidens generationer. Det är uppenbart att alliansregeringen inte arbetar för en hållbar utveckling, inte ens i ordens mest urvattnade bemärkelse.

I dag (28/5) kritiserar riksrevisionen regeringens arbete i Arktiska rådet. Efter att Carl Bildt (M) hållit ordförandeklubban i Arktiska rådet i två år, har han nu lämnat den vidare till Kanada – utan att ens ta upp klimatfrågan. Klimatfrågan är vår tids stora stötesten och Vänsterpartiet lade en motion i höstas, med konkreta förslag på hur växthusgasutsläppen skulle minska genom att förbjuda olje- och gasutvinning på Arktis.

Det är förvånansvärt att regeringen inte vill ta sig an klimatfrågan, särskilt när vi som ordförandeland hade möjligheten i två år att vidta åtgärder. Å andra sidan anser sig regeringen arbeta med frågan. I SvD (13/5) sade regeringens Arktisambassadör Gustaf Lind att man jobbat mycket med övervakning och att öka informationen om vad som händer på Arktis. Att ta fram information och att övervaka är väl bra, men som vi och flera miljöorganisationer konstaterar, det finns redan information. Vi behöver inte mer information, vi behöver politiker som är beredda att agera.

Förutom växthusgasutsläpp som ökar den globala uppvärmningen påverkas ursprungsbefolkningar dagligen av olje- och gasutvinning i regionen. Det är människor som lever nära naturen, har unik kunskap om ekosystemen men som alltför sällan blir lyssnade på. Nu kräver representanter från olika ursprungsbefolkningar ett stopp för utvinningen, det handlar om deras överlevnad i dag.

Trots att klimatfrågan ofta framställs som ett framtida problem blir det tydligt att det är ett problem redan i dag när man lyssnar på olika ursprungsbefolkningar. Det är också en fråga om solidaritet med några av de mest utsatta människorna i världen.

Det är tydligt, alliansregeringen är passiv i klimatfrågan, i stället ska den hållbara utvecklingen vara en frivillig, individuell insats. Om du känner för det kan du ta bussen i stället för bilen, men allianspartierna höjer priserna på busskorten. Om du känner för det kan du äta mer vegetarisk mat, men allianspartierna motarbetar mer vegetarisk mat i skolan. Om du känner för det kan du köpa mer second hand, men allianspartierna verkar för mer reklam i det offentliga rummet.

Klimatfrågan är för komplex och för allvarlig för att ansvaret ska läggas på frivilliga insatser. Det är naturligtvis bra med de individuella insatser som görs men framförallt krävs det att vi som politiker vågar börja ta beslut som gynnar framtida generationer.

Vi som Arktisland borde göra mer, mycket mer. Genom att förbjuda olje- och gasutvinning i Arktis kommer andra energislag att premieras och göra dem billigare, samtidigt som Vänsterpartiet centralt satsar 420 miljoner i år på utbyggnad av solenergi och 285 miljoner på utbyggnad av vindkraftsbranschen. Vi i Vänsterpartiet vill satsa, vi är beredda att agera i klimatfrågan och våga börja ställa om Norrköping och Sverige.

Deniz Tütüncü, Miljögruppen, Vänsterpartiet Norrköping

10/6 2013

.

 

Debattartikel i NT, den 2013-02-09

Vänsterpartiet vill investera en miljard kronor i ett nytt klimatinvesteringsprogram (KLIMP) som ger kommuner, landsting och företag möjligheten att prioritera klimatanpassning. Det skriver Deniz Tütüncü (V).

Norrköping måste börja klimatanpassa sig, det räcker inte att debattera utsläppsminskningar och grön omställning. Det handlar om att säkra vår tillgång till dricksvatten, livsmedel och elektricitet, våra mest grundläggande behov. Klimatförändringarna kommer successivt och naturkatastroferna kommer att öka avsevärt inom de kommande åren, det är dags att börja ta klimatförändringarna på allvar.

I dag debatteras ofta hur Sverige kan bli ett mer hållbart samhälle och hur vi ska kunna förhindra en ökning av jordens medeltemperatur, men oavsett hur mycket vi ställer om och energieffektiviserar är klimatförändringarna ett faktum. Norrköping kommer också att drabbas. Det handlar om att anpassa Norrköping för stora förändringar som hotar våra mest grundläggande behov som försörjning och tillgång till elektricitet, dricksvatten och livsmedel. Det låter främmande i ett land som Sverige, men en stor naturkatastrof kan slå ut stadens viktigaste system.

Tisdagen den 5 februari publicerades en artikel som handlade om att Sveriges kommuner är alldeles för dåligt förberedda på översvämningar, kommunerna har inga depåer eller materiel för att klara en översvämning. Både SMHI och den nybildade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bekräftar bilden och menar att kommunernas anslag är för små, det finns ingen rimlig chans för en enskild kommun att täcka de kostnader som en naturkatastrof förorsakar.

Klimatanpassningsdebatten är ny, alltför lite underlag finns och framförallt finns det inte tillräckligt med öronmärkta pengar från regeringens sida som går till klimatanpassning. Att anpassa kommunen är en svår och dyr utgift som ska konkurrera med vård, skola och omsorg. Det gör det svårt att med kommunala medel anslå tillräckligt med pengar för anpassningen.

Vänsterpartiet vill investera en miljard kronor i ett nytt klimatinvesteringsprogram (KLIMP) som ger kommuner, landsting och företag möjligheten att prioritera klimatanpassning. Det är tack vare KLIMP-pengar som Hyresbostäder kunnat energieffektiviseras och Norrköpings kommun kunnat skapa projektet klimatklippet. Med ett nytt anslag skulle nya, konkreta initiativ kunna tas.

Norrköping har inte börjat anpassa sig för det har inte utretts exakt hur klimatförändringarna kommer att påverka staden. I år börjar Bygg- och miljökontoret att utreda känsliga områden för dagvattenhantering, det är bra. Det är bra, men processen går alldeles för långsamt. Vi måste komma ihåg att det handlar om samhällets viktigaste funktioner, om vår säkerhet och trygghet.

Det räcker inte att debattera utsläppsminskningar och grön omställning, vi måste inse att klimatförändringarna kommer. Kommunala medel räcker inte till och det är uppenbart att regeringen ignorerar behovet av en seriös omställning. Våra liv, vår säkerhet och vår trygghet får inte sättas på spel. Det är dags att klimatanpassa Norrköping.

DENIZ TÜTÜNCÜ (V) Norrköping

(NT 9/2 2013)