Rapport från kommunalrådet

.

14 mars 2013

.

Vårtider är budgettider!

Knappt har kommunstyrelsen haft sin bokslutsdag förrän det är dags att börja tänka på nästa års budget!

Om någon vecka träffas Lasse, Bengt och jag för en första diskussion om årets upplägg mm. Förhoppningsvis får vi också en del underlag som talar om för oss vilka förutsättningarna är. Skatteprognoser avlöser varandra hela året, men vi kan ändå få en hint om åt vilket håll det barkar. I april kallar vi in gruppledarna från s-v-mp i varje nämnd för att fortsätta diskussionerna. Jag ser verkligen fram emot det!

Vilka vänsteravtryck vill vi göra i kommunens budget? Det måste vi diskutera i partiföreningen. Med en ungdomsarbetslöshet på nästan 25% och en utbildningsnivå som är lägre än i många andra kommuner behöver vi intensifiera samarbetet med arbetsförmedlingen och andra myndigheter. Och vi har ett verkligt missmatchnings-problem! Även om antal utlysta arbeten ökar något, så är det fler som går arbetslösa. Hur rustar vi våra ungdomar till att kunna ta de arbeten som bjuds ut på marknaden? Men framförallt – hur återspeglar vi den viljan i budgeten?

Jag är tacksam för både studierna i nationalekonomi i Linköping och bolagsstyrelseutbildningen hos PTK, men framför allt tackar jag livets hårda skola för att det sunda förnuftet inte gått förlorat. I samtal med varandra, kamrater, ska vi göra avtryck även i 2014 års budget!

Mona Olsson

 

 

 

 

 

31 januari 2013

.

Dagarna har blivit lite ljusare efter midvintersolståndet. ”Det har vänt” som man säger, även om det går långsamt.

En annan sak som ”har vänt” är att vi nu befinner oss närmare nästa val än förra valet. Jag ser fram emot att styrelsen ska rigga valorganisationen och börja lyssna både inåt och utåt för att få en god omvärldsuppfattning så att vi sedan tillsammans kan skriva vårt nya valmanifest – det bästa någonsin! Alla behövs och allas tankar är lika viktiga.

I Rådhuset löper arbetet på med vård- och omsorgsfrågor, sociala frågor, arbete med folkhälsa, civilsamhället och den mångkulturella dialogen (bland mycket annat). När det gäller folkhälsan så är jag glad och stolt över det arbete som vår partikamrat Lelle Karlsson gör. Han har lyckats sjösätta Östgötakommissionen som är en starkt forskningsanknuten grupp där också politiker ingår. I Norrköping har vi i genomsnitt sämre hälsa än i övriga länet, inte minst när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Sedan kommissionen bildades, har folkhälsofrågorna blivit intressantare. Nu skickar kommunerna sina mest framträdande politiker till vårt nätverk.

Jag ”skalar av” ett par uppdrag pga tidsbrist. Det är synd att man inte hinner med allt man vill, men dygnet har bara 24 timmar. Det är mina uppdrag i Landsbygdsrådet och i Östsam som jag lämnar. Men jag vet att det finns goda efterträdare och jag är dessutom en stark anhängare av uppdragsspridning.

Häromdagen var jag på Cityhälsan hemsjukvården för att informera om reformen som träder i kraft 1/1 2014. Utmaningen är att kunna rekrytera sköterskor från landstinget som ska jobba i den kommunala hemsjukvården istället. De undrade hur jag och nämnden ställer sig till LOV och de blev mycket lättade när jag berättade att vi inte har för avsikt att införa en sådan ”antireform” utan utvecklar ett eget koncept – Mina Timmar. Valfriheten ligger inte i att få välja utförare utan att få välja vad man faktiskt vill få utfört. Inga vinster i vården!

Mona Olsson