“Norrköpingsblåsarna”, Vänsterpartiet Norrköpings blåsorkester.

Vänsterpartiet Norrköping har precis startat upp en “politisk” blåsorkester, till stöd för vänsterpolitik och progressiva strävanden.
Den består för närvarande av två klarinetter, tre altsax, ett althorn och en trumpet. Fler deltagare på trumpet söks, och fler i riktning mot bas, eller lägre stämmor.
 .
Deltagarna bygger en ensemble utifrån nuvarande förmåga, och repar på 2-3 låtar, där stämmorna anpassas efter befintliga instrument och färdighetsnivåer. En öppenhet för musikalisk mångfald råder. Det blir inte i nuläget en marschorkester utan en “stillastående” ensemble som framför före avmarsch och/eller efter ankomst till platsen för tågets mål. Syftet är att sätta en bra stämning under politiska evenemang.
 .
Är du intresserad av att delta i orkestern, hör av dig till
 .
Bengt Nordstrand  [email protected]
VÄLKOMMEN!!!