Vad har vi gjort? Ny arbetsmarknadspolitik

En ny arbetsmarknadspolitik.

 

Under mandatperioden har Vänsterpartiet, med Nicklas Lundström som vice ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, förändrat inriktningen på kommunens arbetsmarknadspolitik.

Det främsta exemplet på detta är den första omgången av ”servicetrainee” som vi i Vänsterpartiet är särskilt stolta över. Här valdes personer med långvarig arbetslöshet ut och fick ett riktigt arbete med riktig lön inom kommunen i ett år. Riktigt arbete är den bästa åtgärden för att komma ur arbetslösheten. Det ger självförtroende arbetslivserfarenhet och en bättre ekonomi. Många som deltog i ”servicetrainee” har också fått fast jobb nu, inom kommunen eller hos andra arbetsgivare. Detta är något vi skulle vilja fortsätta med i större skala.

Tidigare hade vi ganska många åtgärder av ”sysselsättningskaraktär” som inte gav någon riktig lön. Detta har nu förändrats och vi har istället satsat på insatser som ger verklig effekt, även om dom kan vara lite dyrare.

 

Utbildning

Vi fortsätter att jobba för att höja utbildningsnivån i kommunen och satsar rekordmycket resurser på det. Att studera och bilda sig är ett livslångt projekt och viktigt både för att kunna få ett arbete, men också för människors självförverkligande och livskvalitet. Vi har därför satsat långsiktigt och uthålligt på vuxenutbildning.