Peter Butros

Den här sidan visar ett urval av blogginläggen. För att följa bloggen gå till nt.se/bloggar/peter-butros

***

Rationellt att lägga ner Norrköpings flygplats medlemsmöte26augPeter

NORRKÖPING Debatten om Norrköpings flygplats framtid har pågått i snart 10 år. Senast i måndags debatterades vår motion i kommunfullmäktige – att sluta subventionera Norrköpings flygplats, planera för dess avveckling och börja rusta för ett nytt bostadsområde på Kungsängen.

Varje gång frågan kommer på tal hörs förespråkarna dra samma gamla argument om och om igen – “Det blir snart bättre med fler flyglinjer och bättre ekonomi”. Det dröjde 2 dagar efter att vår motion röstades ned innan beskedet kom att sista reguljära flyglinjen nu ska upphöra. Så trovärdiga är förespråkarna.

Den som överhuvudtaget nu, efter 10 år av ständigt tapp i konkurrenskraft och totalt 250 bortchartrade miljoner kronor, är lika övertygad om en positiv utveckling av Norrköpings flygplats har satt förståndet i sank. Varje år kostar flygplatsen oss 25 miljoner kronor, nu kanske ännu mer efter att den sista reguljära flyglinjen försvinner, vilket sumeras till minst 100 miljoner kronor denna mandatperiod.

I ett läge då kommunens budget haltar kraftigt vill kommunledningen att vi fortfarande ska subventionera varje flygbiljett med 300 kr – samtidigt som nu Lars Stjernqvist, Göran Färm och Reidar Svedahl tvingas höja skatten för att klara ekonomin. Det är helt fel prioriterat, för visst kan vi göra annat med 25 miljoner kronor per år – som exempelvis investeringar i bostadsbyggande och lokal infrastruktur som både stärker Norrköping som kommun och skapar nya gröna jobb.

Det talas ofta om Norrköpings flygplats som en oumbärlig del av ett logistikcentrum. Sådana påståenden kan inte tas på allvar. Sedan 2010 har antalet fraktade ton från Norrköpings flygplats halverats från drygt 150 ton till 74 ton i fjol. Alltså 74 ton. Under hela 2014. Det är en handfull lastbilar som passerar Norrköpings flygplats per år. Det är inte värdigt att nämna det ens som en liten del av ett större logistikcentrum.

Ändå vill Reidar Svedahl att Du ska fortsätta subventionera Norrköpings flygplats. Hur längde då? Hur länge till är det rimligt att vi ska fortsätta bekosta Reidar Svedahls fantasier om en blomstrande flygplats?

Nej, låt oss göra annat med 25 miljoner kronor per år istället. Riktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder som till exempel Jobbkommissionen har pekat på är de som ger nya jobb i Norrköping – ökad bostadsbyggande, ny lokal infrastruktur och en växande verksamhet på Campus Norrköping till exempel. Det är dit våra skattemedel bör gå istället om vi vill få ned arbetslösheten och bygga bort bostadsbristen i vår kommun.

Peter Butros

(nt.se, 3 okt 2015)