• Hem
  • Presentation av...
sida

Presentation av våra kandidater

En närmare presentation av några av våra kandidater:

NICKLAS LUNDSTRÖM # 1 TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Jag vill vara glasklar med vad vi lovar om vi får Norrköpingsborna förtroende att styra kommunen. Vi kommer att stärka äldreomsorgen, bygga trygghet och genomföra kraftfulla klimatinvesteringar. Personalen i vår äldreomsorg ska få 1000 kronor mer i månaden, alla barn ska ha rätt till 30 timmar i förskolan, billigare hyresrätter ska byggas och de privata vinstintressena ska bort ur välfärden.

MARINE BRUNIUS  # 8 TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Det är faktiskt bara vi i vänstern som vågar se de enorma problemen som finns inom äldreomsorgen i Norrköping idag. Och som faktiskt är beredda att satsa de pengar som behövs för att lösa dem. Lönerna ska upp med en 1000-lapp, de privata bolagen ska bort och det måste bli ett slut på nedskärningarna!

SARA PERLMAN # 2 TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jag ser ju omkring mig i skolvardagen att vi helt enkelt måste stoppa kaoset med privatiseringar och vinstjakt inom skolan. Dessutom måste vi lärare måste få tillräckligt med resurser för att göra ett bra jobb och kunna möta alla elever. Annars sviker vi våra barn och unga. För övrigt så anser jag att skolan ska förstatligas – för jämlikhetens och likvärdighetens skull!

 

 

ANNIKA KAISER # 3 TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jag vill se ett jämställt samhälle där kvinnor har samma möjligheter som män. En förutsättning för det är en stark välfärd med goda arbetsförhållanden. Både förskola, skola och äldreomsorg måste byggas ut för att inte ännu mer ansvar för familjen ska läggas på kvinnor. Och lönerna och arbetsvillkoren i de yrkena måste förbättras. Det kan faktiskt bara vi i Vänsterpartiet förverkliga.

TOBIAS HOMBERG # 4 TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Klimatförändringarna sker just precis nu. Torka, skogsbränder, översvämningar och att fler kommer att tvingas fly klimatförändringarna kommer att bli allt större problem. Också för oss här i Norrköping. Nu måste det vara slut på att snacka och tid att agera! Bygg ut den förnyelsebara elproduktionen och kollektivtrafiken. Lägg ner flygplatsen och bygg Ostlänken.

HELENE ALPFJORD WYLDE
# 11 TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jag vill se ökat tempo i klimatarbetet, både för anpassning till klimatförändringarnas effekter och lokala utsläppsminskningar. Jag vill verka för en stor expansion av förnyelsebar energiproduktion i kommunen, satsning på laddinfrastruktur och en stadsplanering som främjar kollektivtrafiken.

ANN BJÖRLING # 15 TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Det viktigaste för mig är att återta kontrollen över vår välfärd. Äldreomsorg, demensomsorg, barnomsorg, som i många år körts i botten. Vi måste jobba för att göra välfärden mänsklig för både de som behöver den, och för de som arbetar där. Det går inte att sopa problemen under mattan längre! Därför vill jag vara med och bidra till att förbättra arbetsvillkoren för alla fantastiska välfärdsarbetare!

MIA MATSSON # 5 TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Det är dags att börja återuppbygga ett sammanhållet och jämlikt Norrköping. Vartenda barn och varje ungdom måste ha en bra skolgång och en meningsfull fritid för att kunna bli hela vuxna. Då behöver vi satsa på att fortsätta utveckla Norrköpings fantastiska fritidsgårdar!

EMMA WAHLSTRÖM # 10 TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jag vill se ett Norrköping för alla. Hela kommunen måste leva, både stad och landsort. Jag vill att kommunen ska erbjuda trygghet till alla medborgare i livets alla skeden oavsett var man bor. För mig börjar det med barnomsorgen och skolan, den ska finnas för alla. Här behövs mer resurser, alla barn har rätt till en bra start i livet!

OLOF CARSTEIN # 16 TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
När jag växte upp var kulturen och föreningslivet alltid närvarande. Jag fick prova på alla möjliga sporter, lära mig spela instrument och ta del av fina naturupplevelser. Jag vill att Norrköpings barn- och unga skall ha samma möjligheter idag, oavsett vilken stadsdel man bor i eller hur mycket pengar man har.

KAROLINA ERIKSSON # 14 TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jag brinner för Skärblacka. Idag har vi har för dålig trafiksäkerhet, det behövs fler övergångsställen och cykelvägar. Försämringarna av kollektivtrafiken måste stoppas och vi borde få åka på Norrköpings stadstaxa. Det behövs fler billigare bostäder. Man måste ta tag i stökiga ungdomar som vandaliserar. Framförallt behöver man lyssna på blackaborna vilket vi i vänstern faktiskt gör!

 

 

 

Kopiera länk