Regeringen urholkar välfärden

”Den borgerliga regeringen för en politik som urholkar kvaliteten i den svenska välfärden.” Skriver Vänsterpartiets Emil Berg, Kerstin Hildebrand och Lotta Heelge.

  Den borgerliga regeringen för en politik som urholkar kvaliteten i den svenska välfärden. Regeringen fryser nivån i kommunernas statsbidrag vilket innebär att kommunsektorn 2010 kommer att gå miste om intäkter på ca 6 miljarder kronor. För Östergötlands del handlar det om ca 275 miljoner kronor eller 630 färre arbetstillfällen inom vård, skola och omsorg.

Den svenska välfärden har behov av att byggas starkare för att möte människors behov. Vi vet att det krävs mer resurser för att bygga en skola som ser alla elever och kan ge dem de nödvändiga kunskaper som krävs för att kunna leva ett gott liv, vi vet att det krävs mer resurser för att bygga en värdig äldreomsorg liksom att vi vet att det krävs ytterligare resurser för att öka tillgängligheten inom sjukvården. Vänsterpartiets ambition är att vi ska bygga en välfärd med hög kvallitet där skattepengarna används så effektivt som möjligt. Men för att åstadkomma detta krävs det resurser.

De borgerliga är inte omedvetna om vilka konsekvenser som frysningen av resurserna kommer att innebära. I budgetpropositionen flaggar man för att man sätter kommunsektorns finansiella situation på spel när man skriver: ”Skulle den beräknade konsumtionsutvecklingen för 2006-2008 på ca 2 % behållas, kombinerat med en oförändrad bild av inkomstutvecklingen, kommer dock sektorn gå med betydande underskott 2010”. Att detta innebär nedskärningar och försämringar inom skolan, äldreomsorgen och sjukvården är självklart.

I detta sammanhang blir det tydligt att satsningar som regeringen aviserat inom t.ex. skolan med inriktning på ”Läsa-skriva-räkna” inte blir så mycket värda i praktiken då dessa inte ens uppgår till en tiondel av de neddragningar som görs. Inte ens om man slår samman alla regeringens utlovade satsningar inom välfärden (inom t.ex. äldreomsorg och psykiatri) så når man upp till de neddragningar som frysta statsbidrag innebär för kommunernas ekonomi. Regeringen ger med den ena handen men tar tillbaka mer med den andra.

Vi ser med oro på att vänsterpartiet är det enda partiet som motsätter sig denna frysning av statsbidragen. Vänsterpartiet är det enda partiet idag som anser att det är rimligt att satsa resurser för att bygga upp en värdig äldreomsorg, skapa en skola för alla och en sjukvård som är öppen och tillgänglig.

Emil Berg, Styrelseledamot Sveriges kommuner och Landsting
Kerstin Hildebrand, Kommunalråd Norrköping
Lotta Heelge, gruppledare Landstinget i Östergötland

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *