Vänsterpartiets alternativa budgetförslag: Ett rättvist Norrköping

Vänsterpartiets drift budget 2015:

Vår budget bygger på några av de prioriterade frågorna vi hade i valprogrammen. Vi har tagit med oss och konkretiserat fyra frågor:

  1. Satsningen för att ge alla barn rätt till förskola. Rätt till minst 30 timmar i förskolan för barn till föräldralediga. Den totala kostnaden för en sådan reform är 45 mnkr per år. Vi satsar 22,5 mnkr nästa år. Det blir en halvårseffekt då det tar minst 6 månader att anställa och ha personal på plats. Från 2016 satsar vi 45 mnkr.
  1. Vi satsar på att anställa minst 4 genuspedagoger i förskolan 2015 till en kostnad av 1,5 mnkr även här blir det en halvårseffekt. Från 2016 blir kostnaden 3,0 mnkr.
  1. Vi permanentar reformen Mina Timmar och satsar 15 mnkr. Projektet är finansierad tom mars 2015, det blir då en 9 månaders effekt. Från 2016 satsar vi 20 mnkr.
  1. Ny spårväg till Vrinnevi/Vilbergen, här satsar vi 2,5 mnkr till en utredning under 2015. Man ska skyndsamt återkomma med förslag på bl.a. effektivaste linjesträckan.

 

ett rättvist nkpg

Läs hela budgetförslaget här!!

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *