Kategori: Livskvalitet

0

Vänsterpartiet Östergötland. Insändare av Emil Broberg(v) ”Nedskärningar i vården drabbar Norrköping”

Emil Broberg, gruppledare för Vänsterpartiets regionfullmäktigegrupp skriver en insändare i Norrköpings Tidningar angående de förestående nedskärningarna i vården i Östergötland.  Artikeln finns att läsa på nt.se här. (kan kräva prenumeration) Läs den skannade artikeln nedan:

0

”Alla människors lika värde”

Regeringens utredare av personlig assistans är på väg att lägga fram ett helt vansinnigt förslag som kommer att drabba redan drabbade familjer, men inte minst barnen själva. Att dra bort assistansen för barn och äldre är inget annat än vansinne. Vi pratar ofta om att alla har rätt till ett...

0

Vänsterpartiet Norrköping träffar IK Sleipner

Peter Butros (v) och Olof Carlstein (v) besökte IK Sleipner för att diskutera barn och ungdomars villkor i idrotten i Norrköping. Texten nedan är skriven av Peter Butros:   Igår träffade vi i Vänsterpartiet Norrköping IK Sleipner för att fortsätta diskussionen kring barn och ungdomars ojämlika villkor till idrott i...

0

Debatt nt.se: ”Sänkt kompetens i vården” …

Än så länge tre artiklar på NT´s debattsida om kompetensen i vården och omsorgen i Norrköpings kommun. ”Majoriteten i Vård- och omsorgsnämnden med Socialdemokraterna i spetsen, har meddelat att de kommer att sänka kompetenskraven för anställda inom hemtjänsten från nuvarande krav på att alla anställda ska ha minst en undersköterskeutbildning...

0

Artikel i NT om att Vänsterpartiet vill återställa bemanningen på Träffpunkterna för äldre.

Artikel i Norrköpings Tidningar måndag den 2 januari. ”Vänsterpartiet vill återställa bemanningen på träffpunkterna för äldre och vill dessutom att nya träffpunkter ska öppnas. Partiets fullmäktigeledamöter har skrivit en motion där de föreslår fyra nya fram till 2019.” Här är länk till artikeln på nt.se. Läs den skannade artikeln nedan:

0

”Vi fortsätter pressa andra partier att aldrig mer svika LSS”

”LSS kom till för att personer med omfattande funktionsvariationer skulle ges specifika rättigheter som ger dem samma möjlighet att leva som alla andra.” LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade)  Lördagen den 3 december manifesterades det över hela landet för rätten till assistans. I Norrköping deltog flera intresseföreningar och...

0

Sjukvård och psykisk ohälsa

Under november har vi koncentrerat oss lite extra på sjukvården. Bl.a. så besökte Malin Östh oss och  pratade om personalens anställningsvillkor i början av månaden. Den 16 november pratade vi om psykisk ohälsa och hade besök av ordföranden för Riksförbunden för Social och Mental Hälsa (RSMH), Jimmie Trevett. Det blev...

0

Debattartikel i NT ”Hemtjänsten bör förändras”

Debattartikel om alternativ till vinstdrivande företag inom hemtjänsten, av Mona Olsson (V), oppositionsråd, och Ricardo Olivares (V). Här kan man läsa debattartikeln på nt.se. (kan kräva inlogg) Nedan finns den skannade artikeln att läsa:

0

Debattartikel i NT ”Ingen besparing att flytta från Norrköping”

Ricardo Olivares ställde en interpellation i regionfullmäktige i februari, angående regionens beslut att flytta syncentralen till Linköping. Han har också skrivit en debattartikel, dom fanns i Norrköpings Tidningar den 11 mars – ”Ingen besparing att flytta från Norrköping”. Här är länk till artikeln på nt.se. (kan kräva inlogg) Här nedan är...