Kommunfullmäktige

Mona Olsson, ledamotmonawebb
Oppositionsråd/ kommunalråd

Ersättare i kommunstyrelsen.

Ledamot i vård och omsorgsnämnden.

Mobil tel: 0725-379056
E-post: [email protected]

 

Nicklas Lundström, ledamotNicklasELjuni
Statsvetare

Ledamot Vänsterpartiet i Norrköpings styrelse
Ledamot i Arbetsmarknads-o vuxenutbildningsnämnden (tillika arbetslöshetsnämnden)
Telefon mobil: 070 – 56 68 931
E-post: [email protected]

 

 

Annika Kaiser, ledamotannikaKwebb 

Specialistsjuksköterska

Ersättare i Utbildningsnämnden

E-post: [email protected]

 

 

Deniz Tütüncü, ledamot

Miljövetare

DenizTwebb

Vice ordförande Vänsterpartiet Norrköpings styrelse

Ledamot i Tekniska nämnden

E-post: [email protected]

 

 

 

Peter Butros, ledamotpeter2014

Civilingenjör

Ordförande Vänsterpartiet Norrköpings styrelse

Ledamot i Kultur och fritidsnämnden

E-post: [email protected]

 

 

Cecilia Ambjörn, ersättareCecilia Ared
Oceanograf

Telefon mobil: 0709-78 44 88.

 

 

 

Lottie Broman, ersättareLottieBromanv

Vänsterpartiet Norrköpings hemsidesadministratör

Telefon mobil. 0706 637033

E-post: [email protected]

 

 

Ricardo Olivares, ersättarericardoval2014

Politisk sekreterare

Ersättare i Vård-o omsorgsnämnden

Telefon mobil: 073-238 20 63
E-post: [email protected]