Kommunstyrelsen

.

Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd)

.

 Nicklas Lundström, ordinarieNicklasELjuni

Ledamot i Vänsterpartiet Norrköpings styrelse

Ledamot i kommunfullmäktige

Telefon mobil: 070 – 56 68 931
E-post: [email protected]

 

Mona Olsson, ersättare

Monajuni2014Oppositionsråd/Kommunalråd

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ledamot i Vård-och omsorgsnämnden

Mobil tel:  0725-379056

E-post:  [email protected]

 

.

.

..

 

 

.