Annika Kaiser

Anförande kommunfullmäktige sammanträde må 15 december 2014

 

Vänsterpartiet i Norrköping satsar i vår budget på 30 timmars förskola till alla barn i Norrköping.  I dagsläget har barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga bara rätt till 15 timmar, någonting som vi vill utöka.

Vi anser att varje barn i Norrköpings kommun skall ges möjligheten att ta del av den pedagogiska verksamhet som bedrivs i förskolan. Samt att detta skall ske på samma villkor. Alla barn, oavsett deras föräldrars situation skall ha möjlighet att gå i förskolan varje dag och möta andra barn samt få del av det livslånga lärandet som sker i förskolan.

Detta är en satsning som hjälper till att utjämna skillnader mellan barn från olika familjer och med olika förutsättningar och ett medel för att skapa ett mer rättvist och jämlikt samhälle.

AnnikaKaiser