Regionpolitik V Östergötland

.

.

Franco Sincic (V) skriver i NT om nedläggningarna av landsbygdslinjer i regionen. Här nedan är artikel från den 13 juli 2016.

debattartikel regionpol 13 juli francos

debattartikel regionpol 13 juli FrancoS

Franco fick några dagar senare ett svar från Göran Gunnarsson (C):

debatt regionpol svar till Franco Sin

 

27 maj 2016:

I veckan har både NT och Folkbladet skrivit om Vänsterpartiets rapport “halvera skillnaden”.

halvera skillnaden regionpolitik NEL

Malin Östh och Emil Broberg blir fotograferade. Foto: Nicklas Lundström

Det är ett problem både för regionen och för jämställdheten att “manliga sjuksköterskor har en genomsnittlig anställningsgrad på 98,3 procent, och de jobbar ungefär 91 procent i genomsnitt. Tittar man på kvinnliga sjuksköterskor har de ungefär samma anställningstid i sitt anställningsavtal, men de jobbar bara 72 procent.”

Den skillnaden vill Vänsterpartiet halvera till 2020.

Lösningarna handlar om makt över schemat, förkortad arbetstid, mindre stress och medvetet jämställdhetsarbete.

http://www.folkbladet.se/…/v-vill-fa-fler-att-arbeta-heltid…

(26 maj 2016)

 

.

Regionfullmäktige – Osäkra anställningar, privatiseringar och kollektivtrafikbiljetter. Rapport från RF 17 febr 2016 av Nicklas Lundström

Som vanligt var Vänsterpartiet det mest aktiva oppositionspartiet på årets första Regionfullmäktige 17 februari.  Vår gruppledare Emil Broberg inledde med att i en motion kritisera Regionens utpräglat nyliberala och ekonomifixerade styrmodell. Gällande de mätbara resultaten presterar Regionen bra. Men frågan är vad som mäts i sådana nyliberala modeller? För i folkhälsa ligger Östergötland tvärtom under genomsnittet på nästan alla områden.

Nej, dagens nyliberala och väldigt byråkratiska modell är förlegad och S i Östergötland borde våga göra det som regeringen gör nationellt, låta kvalitet, patienter och medarbetare väga tyngre! Det är jobbigt att ifrågasätta och förändra invanda arbetssätt. Men det behöver verkligen göras och vi behöver nytänkande kring hur vi organiserar och styr sjukvården. Tyvärr höll inte den S-borgerliga majoriteten med och röstade ner förslaget.

Nästa Vänstermotion kom från Malin Östh och handlade om att upprätta vårdkontrakt inom vuxenpsykiatrisk tvångsvård. Detta finns och fungerar väl inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det handlar om att ge den intagne större makt över sin vård och är avgörande för att skapa en jämlik och värdig vård under rätt extrema förhållanden. Men av någon anledning ville majoriteten utreda istället för att införa. Om individens rättigheter och verkliga makt över sitt eget liv ska tas på allvar är det helt enkelt inte tillräckligt. Vi hoppas dock att utvecklingen i frågan blir positiv och vi kommer att fortsätta bevaka den.

Jessica Eek gick sedan upp och stödde förslaget om att man ska kunna betala med vanligt kontokort på kollektivtrafiken i Östergötland. Majoriteten motsatte sig detta å det skarpaste eftersom de ansåg att det skulle kunna störa störa arbetspendlarna. Detta system fungerar på många andra platser men är tydligen omöjligt i Östergötland där det visst ska vara så komplicerat som möjligt att resa.

Ansvarigt regionråd Göran Gunnarsson (C) förtydligade majoritetens inställning med att de inte ”kan ha fokus på den enskilde resenären”. Vänsterpartiet menar tvärtom att det vore ett mycket bra fokus för kollektivtrafiken. Emil Broberg gick sedan upp och konstaterade till fullmäktiges applåder: ”När vi diskuterar hur vi ska styra sjukvården då är debatten rätt så stillsam. Men när vi pratar om hur vi ska betala bussbiljetter så jävlar smäller det till”. Emil påtalade att det fungerade utmärkt att dra sitt betalkort i den betydligt mer omfattande kollektivtrafiken i London och att majoriteten inte borde vara så stelbent. Till saken hör också att det går utmärkt att mycket snabbt dra sitt kontokort på betaltoaletten på resecentrum i Linköping, men alltså inte på pendeltågen och stadsbussarna som utgår därifrån…

Sedan lyfte Vänsterpartiet frågan om att regionen bör sluta använda den kassa anställningsformen ”Allmän visstid” som ger arbetsgivaren rätt att säga upp folk när som helst utan vidare motivering. Här höll det S-borgerliga styret faktiskt med oss delvis och lovade att Regionen ska skärpa reglerna och satsa på att minska användandet av ”allmän visstid”. Det är ett framsteg och något vi kommer att följa mycket noga. Vi vet att anställningsformen används slentrianmässigt och i stor skala inom delar av Regionens verksamhet. Men nu ska det förhoppningsvis bli skärpning!

regionfullmäktige 17 febr 2016

Tjänstgörande den 17 februari, fr.v. Ricardo Olivares, Stefan Carlsson, Kerstin Sagström, Emil Broberg, Jessica Eek och Malin Östh.

Regionmajoritetens nedläggningspolitik när S, MP, C och FP beslutade stängde ner Söderköpings vårdcentral kan få konsekvenser för hela primärvården. I en interpellation tog Vänsterpartiet upp frågan om majoriteten kommer att lägga ner andra Vårdcentraler som går dåligt ekonomiskt, t.ex. Skäggetorp, Boxholm och Kisa, och om inte – varför?

Är det bara där det finns privata vårdföretag som gynnas om man stänger ner de offentliga alternativen som detta sker? Så gjorde Moderaterna ju med två vårdcentraler i Norrköping förra mandatperioden och så gör Socialdemokraterna nu i Söderköping.

Svaret från Mats Johansson blev något sorts tvekande ja.  Det verkar alltså som att majoriteten är mer ivrig att lägga ner när det finns privata alternativ. Det är ju intressant för hugade riskkapitalister, om man öppnar en privat vårdcentral i en lagom välmående ort så kan alltså S absolut tänka sig att lägga ner den offentliga konkurrenten. Det innebär stora profitmöjligheter!

Ricardo Olivares Miranda avslutade Regionfullmäktige med att fråga varför Syncentralen läggs ner i Norrköping. De synskadades organisationer är emot, personalen är emot. Den enda som verkar vara för är enhetschefen. Politiken vill inte fatta något beslut men Rebecca Hägg (S) försvarade ändå tjänstemännens nedläggningsbeslut med argumentet att det sparar pengar.

Majoriteten valde alltså att köra över de synskadade som själva menar att syncentralen visst klarar kvalitén och verkligen behövs i Norrköping för att resorna dit inte ska ta hela dagar att genomföra. Ska verkligen all Östgötsk hälso- och sjukvård centraliseras till Linköping? Är de synskadade en för liten väljargrupp för politikerna att ta hänsyn till eller varför vill man inte ens ta beslut i frågan?

Det är illa när politiken allt mer springer runt och klipper band vid invigningar men vägrar att ta sitt ansvar vid problem och nedläggningar.

/Nicklas Lundström

Sammanträdet i sin helhet finns att se i efterhand på You Tube.

Man kan också klicka sig dit via Regionens hemsida. (Demokrati och insyn – Regionfullmäktige – Regionfullmäktige på You Tube)

visnreigionfullmäktige 17 febr 2106

.

.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 2015-08-20 Yrkande/reservation

Ärende 5.4 Trafik- och verksamhetsbeställning för år 2016 (TSN 2015-149)

Vänsterpartiet i Östergötland har tidigare ställt sig kritisk till den omfattande nedläggning av landsbygdstrafiken som Trafik- och samhällsplaneringsnämnden planerar. Vi har också avvisat det bakomliggande beslutet om att pressa ner samhällsfinansieringsgraden gällande kollektivtrafiken till 50 % till 2020. Precis som vi varnade för har denna målsättning fått konsekvensen att mycket av det som finns kvar av kollektivtrafiken på Östergötlands landsbygd läggs ner.

I underlag för beslutet (TSN 2015/123) föreslås att hela 29 linjer läggs ner medan 16 får reducerat utbud. I beslutet föreslås en enda av de 29 linjerna undantas efter dialog med kommunerna. Vänsterpartiet anser att de ekonomiska resurserna som används för landsbygdstrafiken inte bör minska utan istället användas effektivare för att ökat resandet. Genom innovativa lösningar som anropsstyrd trafik, samordning med färdtjänst och skolbussar samt smarta IT-system för betalning och bokning ska länstrafiken uppnå en bra kollektivtrafik även på landsbygden.

Eftersom att inget alternativt beslutsunderlag finns tillgängligt så föreslår vi att dagens linjer ligger kvar men att Östgötatrafiken får i uppdrag att skyndsamt utreda hur kollektivtrafikens resurser kan användas bättre på landsbygden via exempelvis nya linjedragningar, anropsstyrd kollektivtrafik med hög servicenivå eller liknande.

Avslutningsvis är ”Närtrafik” ett intressant och i grunden bra koncept. Det är dock långt ifrån färdigt att besluta om på grundval av TSN 2015/123. Exempelvis kvarstår frågor om hur lång väntan på /förskjutning av resan kan bli och vid vilka tider Närtrafiken ska finnas tillgänglig. Det är inte heller acceptabelt att Periodkort och Reskassa inte gäller på Närtrafiken eftersom det ofta innebär att den som bor på landsbygden då får betala mångdubbelt mer för sina resor om den redan har ett periodkort.

Dessa föreslagna försbättringar av kollektivtrafiken finansierar vi med de extra pengar som Vänsterpartiet anslår till kollektivtrafiken i sitt regionala budgetförslag.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden föreslås BESLUTA

Att fastställa att trafikbeställningen för år 2016 skall omfatta de av ÖstgötaTrafiken föreslagna utökningarna av trafiken.

Att nedläggningarna av linjerna som föreslås i ”Underlag för trafik- och verksamhetsbeställning” (TSN 2015/123) avslås och de linjerna ingår i trafikbeställningen för 2016.

Att ÖstgötaTrafiken får i uppdrag att skyndsamt ta fram nya konkreta åtgärder för att effektivisera kollektivtrafiken och öka resandet på landsbygden.

Att utvecklingen av konceptet ”Närtrafik” skall fortsätta och skyndsamt presenteras för nämnden för beslut.

 

Franco Sincic (V)franco

.

 

………

logo

DEBATT Den socialdemokratiska hållningen kring lasarettet i Motala (LiM) skiftar snabbt. Mindre än två veckor innan valet skrev bland andra Mats Johansson och Christoffer Bernsköld i Corren:

”Vi socialdemokrater har varit tydliga med att vi vill se en sammanhållen sjukhusvård, vi tror inte att uppsplittrade sjukhus är det bästa sättet att möta en allt mer komplicerad och komplex sjukvård. Det innebär att vi inte kommer att förlänga det avtal som finns i dag eller upphandla sjukhusvården i framtiden.”

En månad senare hade de helt vänt om och nu förlänger man avtalet med Aleris. Det har sällan gått så snabbt och enkelt att svika ett så uttalat vallöfte.

Socialdemokraterna visar tydligt att det spelar en avgörande roll för vem de samarbetar med. När de samarbetar med de borgerliga partierna anpassar de emilbrsig gärna till privatiseringspolitiken och sätter de privata företagens vinstintresse före möjligheterna att bedriva en god sammanhållen hälso- och sjukvård. När Vänsterpartiet är med prioriteras sjukvård före vinstutdelningar och utförsäljningar.

Vänsterpartiet vill se en långsiktig satsning på LiM där vi kan bygga upp en stabil verksamhet. Vi ser gärna en mer omfattande kirurgisk verksamhet och ett gott akut omhändertagande i ett utvecklat samarbete med Universitetssjukhuset. För att detta ska vara möjligt krävs det dock, precis som Socialdemokraterna sa innan valet, en sammanhållen organisation för sjukvården.

Emil Brobergper gawelund2

Per Gawelund

(Corren Debatt, 13 november 2014)

 

Här är länk till artikeln i Corren 

 

 

 

.

Insändare i Norrköpings Tidningar onsdag den 12 november 2014, av Emil Broberg, gruppledare.

insändareNTEmilB12nov

Klicka för större bild

 

Motioner till landstingsfullmäktige:

 

Utveckla Hälsocentraler i socialt utsatta områden.

Genomför försök med fri kollektivtrafik för pensionärer.

Gör primärvården mer tillgänglig.

Ställ krav på jämställdhet vid upphandling.

Utred ekonomiska trösklar för hälso- och sjukvården.

Fler sjuksköterskor med specialistutbildning.

Erbjud alla p-piller till unga kvinnor.

En sjukvård utan kommersiella intressen.

Vård för papperslösa i Östergötland

Låt pensionärer vara pensionärer

Arbeta med Vita jobb.

Utveckla Lasarettet i Motala

m.fl.