Psykiatrin i Fokus! (PiF!)

Psykiatrin i Fokus! Vänsterpartiet Norrköping

är en sakpolitisk grupp som jobbar med allt möjligt som har koppling till psykiatrin och psykisk ohälsa.

Det kommer att bli, studiebesök, utåtriktade event, v-caféer, debattartiklar och underlag till motionsskrivande!

Målet är att ses ungefär en gång per månad och mötena är öppna för alla intresserade medlemmar. Om du är intresserad så hör gärna av dig till någon av oss med idéer. 
 
 
Om du vill vara med på maillista och/eller delta i chatkonversationer på Facebook, hör av dig till någon av oss.
 .
Välkommen att delta!!

 

 
Kontaktpersoner:
 .
Lottie Broman
Tel: 0706 63 70 33
 .
 
 .
Malin Östh
 
 
 .

 

Norrköping 2014-10-27

Psykiatrin i Fokus! (PiF) Vänsterpartiet Norrköping

Verksamhetsplan

Den psykiska ohälsan ökar, och antalet självmord ökar, särskilt bland unga. Många med psykisk sjukdom lever i socialt utanförskap och med knapp ekonomi. Samtidigt kommer rapporter om att den psykiatriska vården är utarmad och att det är brist på vårdpersonal. Samhället drar ner på stöd i form av dagaktiviteter och ekonomiskt bidrag till brukarorganisationer. Samtidigt finns många fördomar kring psykisk ohälsa kvar, och det är fortfarande tabu att prata om det.

Vänsterpartiet Norrköpings psykiatrigrupp, Psykiatrin i Fokus! skall arbeta med att samla in konkret fakta om hur det ser ut i Norrköpings kommun för personer som lever med psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar, i syfte att synliggöra brister och problem. Gruppen skall bjuda in till diskussioner och möten för att hitta lösningar och förbättringar.

 

Gruppen skall jobba för att

  • Bjuda in till möten och samtal med olika personer och/eller organisationer som har kunskap och erfarenhet av att möta människor med psykiska problem
  • Skriva debattartiklar
  • Arrangera event och/eller öppna samtal om psykisk hälsa
  • Hålla v-caféer med inbjudna gäster
  • Fungera som en kunskapsbank för våra kamrater som är förtroendevalda, för att kunna lämna in motioner och ställa frågor i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige

Gruppen är idag

Lottie Broman, Nathalie Theander, Malin Östh och Annika Sköld Leonard.