Psykiatrin i Fokus! (PiF!)

Psykiatrin i Fokus! Vänsterpartiet Norrköping

är en sakpolitisk grupp som jobbar med allt möjligt som har koppling till psykiatrin och psykisk ohälsa.

Det kommer att bli, studiebesök, utåtriktade event, v-caféer, debattartiklar och underlag till motionsskrivande!

Vi kommer att ses ungefär en gång per månad och mötena är öppna för alla intresserade medlemmar.
Om du vill vara med på maillista och/eller delta i chatkonversationer på Facebook, hör av dig till någon av oss.
 .
Välkommen att delta!!

 

Kontaktpersoner:
 .
Lottie Broman
Tel: 0706 63 70 33
 .
Nathalie Theander
 .
Malin Östh
Annika Sköld Leonard
Tel:  0730 09 31 66
 .

 

Norrköping 2014-10-27

Psykiatrin i Fokus! (PiF) Vänsterpartiet Norrköping

Verksamhetsplan

Den psykiska ohälsan ökar, och antalet självmord ökar, särskilt bland unga. Många med psykisk sjukdom lever i socialt utanförskap och med knapp ekonomi. Samtidigt kommer rapporter om att den psykiatriska vården är utarmad och att det är brist på vårdpersonal. Samhället drar ner på stöd i form av dagaktiviteter och ekonomiskt bidrag till brukarorganisationer. Samtidigt finns många fördomar kring psykisk ohälsa kvar, och det är fortfarande tabu att prata om det.

Vänsterpartiet Norrköpings psykiatrigrupp, Psykiatrin i Fokus! skall arbeta med att samla in konkret fakta om hur det ser ut i Norrköpings kommun för personer som lever med psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar, i syfte att synliggöra brister och problem. Gruppen skall bjuda in till diskussioner och möten för att hitta lösningar och förbättringar.

 

Gruppen skall jobba för att

  • Bjuda in till möten och samtal med olika personer och/eller organisationer som har kunskap och erfarenhet av att möta människor med psykiska problem
  • Skriva debattartiklar
  • Arrangera event och/eller öppna samtal om psykisk hälsa
  • Hålla v-caféer med inbjudna gäster
  • Fungera som en kunskapsbank för våra kamrater som är förtroendevalda, för att kunna lämna in motioner och ställa frågor i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige

Gruppen är idag

Lottie Broman, Nathalie Theander, Malin Östh och Annika Sköld Leonard.