Ricardo Olivares

Inlägg av Ricardo Olivares, ledamot i styrelsen, ersättare i Vård och Omsorgsnämnden, ledamot i Landstingsfullmäktige m.m.

 

 

Debattartikel i NT den 18 mars 2013. Landstingspolitiken.

debattartikelNTRicardoO

Klicka för större bild.

 

.

.

Debattartikel i NT, den 29 september, av Ricardo och Emil. #Landstingspolitiken

Vilka vårdcentraler vill FP stänga?

När Folkpartiet försöker presentera sin politik för framtidens primärvård är det tydligt att de saknar en tydlig förankring i verkligheten och hur de regler som de själva beslutat om fungerar för vårdcentralerna.

För att fler små privata vårdcentraler ska kunna öppnas vill Folkpartiet alltså ställa lägre krav på vilka uppgifter som ska utföras på vårdcentralen. Vilka uppgifter som inte är så viktiga och kan strykas vill dock inte partiet redogöra för. Är det diabetessköterskorna, BVC eller någonting annat som de vill ta bort?

I de delar av Sverige som Folkpartiets vision om lägre krav blivit verklighet på kan vi se att konsekvensen blivit att de riktiga vårdcentralerna med bred kompetens som arbetar förebyggande med folkhälsan i centrum försvinner och ersätts av mindre läkarmottagningar. Där bedrivs vården utifrån målsättningar om att dra ner på och strömlinjeforma verksamheten så mycket som möjligt för att maximera vinsten.

I förlängningen blir frågan också vilka vårdcentraler Folkpartiet kan tänka sig att stänga för att bereda vägen för sina små läkarmottagningar. I Norrköping har de ju redan varit med och stängt två. Vilka står nu på tur, eller kan man till och med tänka sig att låta alla vårdcentraler försvinna för att underlätta för företagen i vårdbranschen?

Varje enskild individ som har behov av att besöka hälso- och sjukvården ska mötas utifrån sina behov. Då alla individer är olika och behoven skiljer sig kraftigt ser vi i Vänsterpartiet det som en absolut nödvändighet att vårdcentralerna består av flera personalgrupper med kompetens inom många områden.

Det är då man kan möta varje enskild individ utifrån dennes behov och dessutom har den bredd som garanterar patientsäkerheten. Det kommer man aldrig att klara på små privata läkarmottagningar och därför vill vi i stället satsa på primärvården.

EMIL BROBERG (V), gruppledare Vänsterpartiet; RICARDO OLIVARES (V),

.

.

 

Skrota inte de geriatriska vårdplatserna  (13 december 2011)

De styrande partierna tycks inte beredda att satsa pengar på geriatriken i Norrköping. Det skriver Kerstin Hildebrand (V) och Ricardo Olivares (V)

Det är viktigt att geriatrisk kompetens för äldre multisjuka finns även på Vrinnevisjukhuset om landstingets borgerliga styre ska leva upp till löften om likvärdig vård i hela länet.

I onsdags diskuterades de geriatriska vårdsplatserna i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Den satsning som de styrande partierna (M, C, KD, FP, VL) utlovat är nu hotad. Planeringen av geriatriksatsningen har kommit långt och sjukhuset har jobbat hårt med resursfördelning och rekrytering. De styrande partierna tycks inte beredda att satsa pengar på geriatriken
i Norrköping. Om de borgerliga partierna och Vrinnevilistan i landstinget väljer att lägga ner satsningen så kommer det att slå hårt mot Norrköpings multisjuka äldre.

Sedan ett år tillbaka pågår ett stort projekt på Vrinnevi för att förbättra vården för multisjuka äldre. Landstinget och kommunen fick åtta miljoner från staten för att bygga upp ett team med geriatrisk kompetens vid äldremottagningen. Pengarna går till att under tre år testa och utvärdera en ny vårdmodell.

Tanken är att teamet av läkare och sjuksköterskor tar fullt ansvar för patienterna och ser till att de får den vård de behöver utan onödiga besök eller långa väntetider. För multisjuka äldre är tillgång till vårdplatser med helhetsomhändertagande viktigt.

Under mötet i hälso- och sjukvårdsnämnden lyfte Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet ett förslag om att finansiera geriatriken
i Norrköping med en del överskottet för 2011. På så sätt skulle man rädda den kompetens och det arbete som man redan påbörjats på Vrinnevi-sjukhuset och ge goda förutsättningar för geriatrik i toppklass.

Att skrota de geriatriska vårdplatserna på Vrinnevi är dumt och kortsiktigt. Det kommunala pensionärsrådet i Norrköping har uttalat att de vill ”att de ortopediska-geriatriska vårdplatserna ska vara kvar och att de planerade medicinska-geriatriska vårdplatserna ska förverkligas”.

Det är också anmärkningsvärt att det finns fungerande geriatrisk vård på universitetssjukhuset i Linköping, men att landstinget inte ger Norrköping samma förutsättningar. Slutligen är det viktigt att inte ta resurser ifrån andra redan hårt ansträngda avdelningar på Vrinnevisjukhuset utan att faktiskt skjuta till pengar.

KERSTIN HILDEBRAND (V), kommunalråd, vård- och omsorgsnämnden; RICARDO OLIVARES (V), hälso- och sjukvårdsnämnden

 

 

 

 

 

#

#