Valberedningens arbete

 

Tänk på att Vänsterpartiet ska ha minst 50 % kvinnor på våra förtroendeuppdrag. Vi ser gärna också en bra blandning gällande kandidaternas bakgrund och ålder.

Det allra viktigaste är dock att det blir tillräckligt många kandidater, så nominera brett.

 

 

Nomineringarna skickas till:

Annika Kaiser, [email protected]

Lottie Broman, [email protected]

Ricardo Olivares, [email protected]