Valberedningens arbete

Tänk på att Vänsterpartiet ska ha minst 50 % kvinnor på våra förtroendeuppdrag. Vi ser gärna också en bra blandning gällande kandidaternas bakgrund och ålder. Det allra viktigaste är dock att det blir tillräckligt många kandidater, så nominera brett.

 

Arbetet med kommunfullmäktigelista inför valet 2018:

 

Nominera till provval till kommunfullmäktige!

Partiföreningens styrelse i Norrköping har beslutat att Vänsterpartiet i Norrköping för första gången ska pröva systemet med provval till kommunfullmäktigelistan inför valet 2018. Det gör man för att inkludera alla partiföreningens medlemmar i arbetet med att ta fram de bästa och mest förankrade företrädarna för partiet till detta viktiga uppdrag. Provvalet kommer att genomföras genom poströstning och blir vägledande för valberedningen. Det kommer att gå till ungefär som det gör när vi väljer kongressombud.

I kommunfullmäktige driver vi Vänsterpartiets politik i kommunens högsta beslutande organ, där politisk inriktning, prioriterade mål och ekonomiska ramar för kommunen sätts. Perioden 2014- 2018 har Vänsterpartiet 5 ledamöter och 3 ersättare i kommunfullmäktige.

Hur går det till?

Fram till 19 december kan du nominera kandidater till provvalet till kommunfullmäktige.

Efter det kommer alla nominerade att kontaktas av valberedningen och tillfrågas om de vill vara med i provvalet. De som svarar ja får skriva en kort presentation.

I mitten av januari 2018 kommer presentationer av kandidaterna i provvalet till kommunfullmäktige att skickas ut tillsammans med valsedlar.

I slutet av januari genomförs provvalet genom att alla medlemmar får kryssa i sina kandidater på valsedeln och skicka in den via post. I början av februari räknas rösterna och resultaten meddelas till medlemmarna.

Med vägledning av resultatet i provvalet arbetar valberedningen vidare med att ta fram en lista till kommunfullmäktige.

Den 25 februari 2018 håller partiföreningen sitt årsmöte där kommunfullmäktigelistan fastställs.

Hur nominerar jag?

Från och med idag tills den 19 december kan du som betalande medlem i Vänsterpartiet Norrköping nominera kandidater som du vill ska vara med i provvalet till kommunfullmäktigelistan.

Varje medlem har rätt att nominera vilken annan medlem som helst. Kandidaterna får gärna vara tillfrågade och det är bra om ni anger det i nomineringen.

Nomineringarna skickas senast 19 december till valberedningens mailadress:

[email protected]

eller postas till:
Vänsterpartiet Norrköping
Box 1224
60042 Norrköping

 

Valberdningen Vänsterpartiet Norrköping är:

Annika Kaiser, [email protected]

Lottie Broman, [email protected]

Ricardo Olivares, [email protected]