Valberedningens arbete

Dags att nominera till styrelsen:

Valberedningen för Norrköping tar med glädje emot era nomineringar till partiföreningens styrelse och ordförande som ska väljas på årsmötet den 25 februari.

Att vara styrelseledamot är ett ansvarsfullt men också ett mycket givande och roligt uppdrag. Du får möjlighet att omsätta idéer till praktisk politik tillsammans med andra peppade kamrater.

Allt du behöver göra är att skicka ett mail till [email protected] och berätta vem eller vilka du vill se i styrelsen!

 

Val av revisor:

På årsmötet ska föreningen även välja revisorer, vi välkomnar även nomineringar till dessa poster.

 

Till distriktsårskonferensen:

Den 24 mars är det dags för Vänsterpartiet Östergötlands Distriktsårskonferens. Detta är ett trevligt tillfälle att umgås och träffa andra vänsterpartister och påverka Vänsterpartiet Östergötlands färdriktning och politiska prioriteringar.
Vår förening ska välja 14 ordinarie ombud. Ombuden väljs på medlemsmötet den 25 februari, så nominera gärna redan nu, dig själv och/eller partikamrater.

 

Det är möjligt att nominera fram tills på årsmötet, men för att valberedningen ska hinna kontakta alla och ha möjlighet arbeta fram ett genomtänkt förslag till styrelse m.m. så vill vi ha in alla nomineringar senast den 15 februari.

.

Arbetet med kommunfullmäktigelista inför valet 2018 pågår.

Valberedningen jobbar nu med resultatet av provvalet.

 

 

Varje medlem har rätt att nominera vilken annan medlem som helst. Kandidaterna får gärna vara tillfrågade och det är bra om ni anger det i nomineringen.

Tänk på att Vänsterpartiet ska ha minst 50 % kvinnor på våra förtroendeuppdrag. Vi ser gärna också en bra blandning gällande kandidaternas bakgrund och ålder. Det allra viktigaste är dock att det blir tillräckligt många kandidater, så nominera brett.

 

[email protected]

eller postas till:
Vänsterpartiet Norrköping
Box 1224
60042 Norrköping

 

Valberdningen Vänsterpartiet Norrköping är:

Annika Kaiser, [email protected]

Lottie Broman, [email protected]

Ricardo Olivares, [email protected]