Vad har vi gjort? Stadsplanering och bostad

Stadsplandering

 

Vi har invigt spårvägen till Navestad, ett trettioårigt vänsterpartikrav har blivit verklighet!

Genom förhandlingar lyckades vi genomföra en utbyggnad av spårvägen till Navestad. I maj 2009 togs det första spadtaget på bygget, 2010 påbörjades den andra och sista delen av bygget, och i oktober 2011 lämnade den första spårvagnen Navestad på sin jungfrufärd in till centrala staden.

 

Vänsterpartiet, och då speciellt Cecilia Ambjörn, har haft stort inflytande i utbyggnaden av gång och cykelvägarna i Norrköping. Bilparkeringar för pendlare har anlagts i några ytterområden. Vi har också jobbat hårt för bevarandet av Eklandskapen och att värna den biologiska mångfalden.

 

Bostad

 

2006 lyckades koalitionen förhindra Hyresbostäders utförsäljning av hyresrätter.

Det blev en rivstart för vårt då nyligen tillträdda kommunalråd på hösten 2006, när Hyresbostäder kom till kommunalrådskorridoren och ville sälja ut 33 % av hela lägenhetsbeståndet. Vänsterpartiet sa omedelbart stopp. Ville s och mp sälja så skulle det leda till att vi inte längre hade en koalition, det var ett självklart ställningstagande från oss. Detta Vänsterpartiets stopp blev ordentligt genomlyst i media. Kommunalrådet Kerstin Hildebrand stod upp i kommunfullmäktige och försvarade det.