artikel

Du har fel, Widar!

I Din ledare i Folkbladet 7 januari går Du, Widar Andersson, till hårt angrepp mot oss i vänsterpartiet. Det är inget ovanligt i sig, men den här gången tycker jag att Du gör några riktiga klavertramp. Genom att, som vanligt, använda ett antal begrepp som är värdeladdade utan att vara allmänt vedertagna, försöker Du skapa en bild av vänsterpartiet som inte stämmer.

Du försökar slå fast att vänsterpartiet följer den
”demokratiska centralismen”, ett påstående som är både felaktigt och mossigt. Försök förklara begreppet ”partipiska” i Ditt eget parti istället, det kan vara mer aktuellt än vad Du vill medge.
Att klistra stämpeln ”kommunism” på oss är bara ägnat åt att dölja att vänsterpartiet faktiskt är det enda systemkritiska parti vi har i Riksdagen idag. Vi är de enda som på allvar ifrågasätter det kapitalistiska system som idag styr både Sverige och världen. Ett system som enbart orkar förstärka och öka klyftorna och orättvisorna, som inte tar hänsyn till miljöproblemen och som tillåter utnyttjande av människor i eget vinstsyfte.
Vår nyligen avslutade kongress var en öppen kongress, vi har ju tagit för vana att lufta våra meningsskiljaktligheter offentligt. Några ombud var lite väl hårda, men på det hela taget var det bra diskussioner. Vår interna opposition har fått ett väl tilltaget utrymme, men inte lyckats övertyga majoriteten om förträffligheten i sina åsikter. Som i alla demokratiska sammanhang tas beluten genom omröstningar där majoriteten avgör vilka som vinner. Att sedan vissa företrädare för ”oppositionen” väljer att inte utnyttja möjligheten till partistyrelseplats m m är beklagligt.
Vår valplattform innehåller politiska inriktningar på både kort och lång sikt, innan man kan kompromissa måste man ju veta vad man egentligen vill, det gäller alla partier.
Ingen av våra kongressombud på något sätt fått ”order” från någon slags ledning att tycka på ett speciellt sätt.
Därför, Widar, uppmanar jag Dig att fortsätta debatten, men håll Dig till en bra nivå och håll Dig till sanningen även om Dina motståndare. Torbjörn Björlund, Vänsterpartiet

Kopiera länk