artikel

Vi upprepar, var finns regiontänkandet?

Den 5 dec skrev vi i Folkbladet om Norrköpings Flygplats. Den 13 januari svarar fem socialdemokrater. Två kommunalråd, en riksdagsman och två andra toppolitiker.Vi skrev och undrade under rubriken ”Var finns regiontänkandet för flyget?” Inte på något sätt tar man upp tråden. Man fortsätter att sticka huvudet i sanden.
Man skriver istället om vikten av närhet till en internationell flygplats. Något som vi aldrig ifrågasatt. Tvärtom. Vi skrev bland annat: ”Socialdemokraterna styr i Nyköping, Norrköping och Linköping. Man vill ha en skattesubventionerad internationell flygplats var femte mil. Var finns regiontänkandet? Hur stämmer detta med den nationella politiken? Det var nog ingen tillfällighet att Göran Persson vid sitt besök i Norrköping förra veckan pratade sig varm för Skavsta och Norrköpings fördel av att ligga så nära Skavsta.”
Vi får inget svar trots att 5 toppolitiker klurat på frågan drygt en månad. Borde inte åtminstone riksdagsmannen i gruppen vara intresserad av den regionala aspekten? Eller är det bara bytänkande som gäller?
Vi har inget emot Kungsängen men om den ska vara framgångsrik måste åtminstone socialdemokraterna i Linköping fås att lägga ner sin satsning. Kommunpolitikerna i Nyköping kan vi nog inte påverka, eftersom över en miljon passagerare väljer Skavsta varje år.
Norrköpings flygplats fortsätter att gå kräftgång. Enligt vår uppfattning lär denna trend vara svår att vända av den enkla anledningen att Norrköping ligger för nära Skavsta (Stockholm södra), Arlanda och Linköpings flygplats. Att pumpa in miljoner i Kungsängen anser vi inte vara i skattebetalarnas intresse. Vi ser många andra mer angelägna kommunala behov för dessa miljoner.

I inledningen skriver socialdemokraterna ”Vad Vänsterpartiet gör är att man låter dogmatiska interna uppfattningar stå i vägen för kloka kommunala beslut”. Detta meddelande förefaller vara krypterat och är därför omöjligt att kommentera. Den politiska debatten skulle vara mer läsarvänlig utan sådana obegripliga formuleringar.

Rodi Ailert, oppositionsråd
Cecilia Ambjörn, ledamot av kommunstyrelsen, Vänsterpartiet Norrköping

Kopiera länk