artikel

Stöd Hageby!

Folkpartiet vill ha mer poliser och bostadsrätter till Hageby. Snacka om att bekämpa symtom. Är det inte bättre att avskaffa orättvisorna?
Att så många människor i Hageby (och franska förorter) saknar arbete är en effekt av den nyliberala politik som ivrigt påhejats och påhejas av folkpartiet och andra borgerliga partier.
Den visar på globaliseringens avigsidor. När jobben flyttar till länder som saknar fackföreningar och arbetarskydd, har långa arbetsdagar och usla löner har vi inte mycket att sätta emot.

Även Vänsterpartiet har uppmärksammat arbetslösheten och ohälsotalen i Hageby och andra stadsdelar. Vi skrev i vårt alternativa budgetförslag i oktober 2005 bland annat följande. ”Det finns en väldig mänsklig potential i våra så kallade problemområden. Förr talade man om att det fanns en begåvningsresurs i arbetarklassen. I dag finns den också bland arbetslösa, sjukskrivna, lågavlönade och invandrare. Vi vill satsa på att öka måluppfyllelsen inom förskola och skola i områden som ligger under genomsnittet. Under 90-talet genomfördes ”Det stora lyftet” för stadsmiljön i Norrköping. Vi vill nu se en motsvarighet till detta inom skolan och den sociala sektorn. Barns och ungdomars villkor i Norrköping måste förbättras utifrån en helhetssyn på deras vardag och möjligheten att påverka den.” Vi har också framgångsrikt verkat för skapandet av ett tillväxtcenter, för att utveckla den språk- och kulturkompetens bland annat Hageby har så gott om. Men detta ger naturligtvis inte lika stora rubriker.
Vi har också motionerat och fått igenom en satsning på mer flerspråkig personal i förskolor och skolor. Då kan man ha mer undervisning både i och på modersmålet. Detta är, enligt forskning, det bästa man kan göra för att öka måluppfyllelsen i skolor med stor andel elever med annat modersmål än svenska.
Vi har verkat för och fått igenom en spårvagnsutbyggnad igenom Hageby, som kommer att höja områdets attraktivitet.

Låt oss tillsammans jobba för och med Hageby, inte minst föreningen Ditt Nya Hageby.

Särskilt sorgligt var att Folkpartiets första utspel kom just efter det att två unga tjejer från Hageby satt både sin egen stadsdel och Norrköping som man säger ”på kartan”.
Europafinalen i Junior Eurovision Song Contest var Hagebys och kanske även Norrköpings mest positiva mediebevakning 2005. Det visar på två saker, dels kulturen och populärkulturens stora genomslagskraft men också den potential som finns.

Låt oss se möjligheterna istället för att ropa på mer poliser.

Torbjörn Björlund riksdagskandidat,
Ricardo Olivares vice ordförande Vård och omsorgsnämnden,
Isa Yalman ledamot av kommunfullmäktige, Vänsterpartiet Norrköping.
(Alla tre boende i ”grannstadsdelar” till Hageby (Smedby, Ringdansen och Klingsberg) och med många, långa och djupa kontakter i Hagebyområdet.)

Kopiera länk