Om särskilda kontraktsvillkor vid byggentreprenader

Nu ökar handeln med tjänster över nationsgränserna. Det finns en uppenbar risk för dumpning/sänkning av löner och andra arbetsvillkor. Försämringar hotar för löntagarna. Stabilitet och trygghet hotas, konflikter kan bli vanligare.

Kollektivavtal har en central roll i svensk arbetsrätt. Genom att en facklig organisation kommer överens med en arbetsgivare om en lägsta nivå för löner och andra arbetsvillkor skapas trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden. Dessa faktorer utgör, tillsammans med andra faktorer, en konkurrensfördel i det långa loppet.

Det är därför viktigt att även kommuner gör vad man kan för att förhindra detta. För närvarande är rättsläget oklart. Enligt cirkulär 2005-17 från Sveriges Kommuner och Landsting kan man dock vid upphandling av byggentreprenader ställa krav på så kallade särskilda kontraktsvillkor. Sådana villkor kan innehålla kollektivavtalsbestämmelser som gäller på arbetsplatsen eller för branschen i fråga. Det innebär att även om entreprenören inte tecknat kollektivavtal ska ändå motsvarande villkor gälla för dennes anställda.

Ovannämnda cirkulär anger även att det finns möjlighet att beakta anställningsvillkor och kollektivavtal hos entreprenören inom ramen för det kvalificeringsförfarande som ingår som ett led i en offentlig upphandling.

Vi föreslår,

Att Norrköpings kommun inför särskilda kontraktsvillkor vid upphandling av byggentreprenader samt

Att Norrköpings kommuns upphandlingsenhet beaktar kollektivavtal och anställningsvillkor hos entreprenörer inom ramen för upphandlingsförfarandet

Norrköping den 27 februari 2006.

Rodi Ailert (v)

Cecilia Ambjörn (v)

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.