Om tillgänglighetssamordnare

När man bygger hus idag, så uppmärksammas ofta brister i tillgänglighet. Det kan gälla att dörröppnare saknas, för smala dörröppningar, höga trösklar eller onödiga nivåskillnader. Missar görs också ofta i kontraster och ljussättning, som är viktigt för synskadade.
Grunden för den svenska handikappolitiken är att funktionshindrade har samma rättigheter som andra medborgare. Särskilt prioriterat är, enligt lagstiftningen, att undanröja enkelt avhjälpta hinder.
Byggföretagen har idag egenkontroll av nybyggen och om/tillbyggnader. Egenkontrollen brister många gånger, med följd att tillgängligheten ofta blir lidande. Tradition och okunskap om de lagar som gäller är säkert också vanlig. För att avhjälpa bristerna så har man i vissa kommuner, till exempel i Lund och Helsingborg, anställt tillgänglighetskonsulter/samordnare. Dessa är utbildade i bygglagstiftningen och tolkning av byggritningar. Meningen är att samordnaren ska vara en länk mellan byggindustri, handikapporganisationer och kommun.
Det här bidrar till att kommunen får en kompetens hos en person som kan både tillgänglighetsfrågor och byggfrågor. För att tillgängligheten ska bli bra från början, kan samordnaren i ett tidigt skede gå in och påverka bygg- och planeringsprocessen.
Om kommunen anser att det blir för dyrt skulle vi kunna samarbeta med och dela på tjänsten med någon eller några närliggande kommuner.

Jag föreslår att Norrköpings kommun själv, eller genom kommunsamverkan, anställer en tillgänglighetssamordnare.

Norrköping den 27 februari

Rodi Ailert (v)

Initiativet till denna motion kommer från Christer Johansson, vår ledamot i bygglov- o miljöskyddsnämnden.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.