I Norrköping finns möjligheter. Nu kommer jobben.

Norrköping har under årtionden gått igenom en svår omställning på arbetsmarknaden. Tillverkningsindustrin har krympt och vi har därmed en högre arbetslöshet än genomsnittet.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet intensifierar nu ansträngningarna för att vända utvecklingen. Genom en förbättrad ekonomi kan vi i årets budget för första gången på mycket länge ge 3 % eller mer till skolan och vården. Detta innebär att kommunen kan öka antalet anställda. Vi börjar med att satsa på förskolan som får 50 nya förskollärare, netto. Genom att satsa först och mest på våra nya medborgare får vi förhoppningsvis positiva effekter på hela skolsystemet. Även vård- och omsorg har möjlighet till en liten nettoökning av fast anställd personal. Till det kan läggas cirka 200 plusjobb och utbildningsvikariat, det vill säga tillfälliga anställningar.

I en särskild ledningsgrupp för fler jobb arbetar vi bland annat med följande åtgärder:

-Genom projektet företagsnära besöker kommunen i samarbete med arbetsförmedlingen hundratals privata företag i Norrköping. En dialog förs om hur vi tillsammans kan bidra till bättre företagande och fler jobb i Norrköping.

-Projekt Drivbänken i Pronova stöder nyutveckling av kunskapsintensiva företag och samarbetar med Campus Norrköping.

-Vi har anslagit pengar till utveckling av Tillväxtcenter Etnicitet (arbetsnamn). Detta innebär bl a att, genom internationella förebilder, ge ett offentligt stöd till nätverkskapande för att utveckla företagande och sysselsättning utifrån invandrares egna tillgångar. Språkkunskaper, kännedom om andra länders kultur och näringsliv och så vidare.

-Vi har anslagit pengar till att utveckla elektronik på papper. I samarbete med industrin och Campus finns unik kunskap som framgångsrikt utvecklad kan leda till nya företag och arbetstillfällen.

-I kommunen arbetas med att försöka utveckla någon form av socialt företagande. Det skulle kunna innebära att vi kan behålla en del legojobb som annars går till låglöneländer. Kalmar har utvecklat detta framgångsrikt. Vi är beredda att stötta detta om och när behov finns. Vi bevakar utvecklingen för socialt företagande som Nutek nu driver.

-Vi uppmuntrar till att använda åtgärden Friår till att pröva på att Starta Eget. Friårsreformen innebär att man kan ta tjänstledigt med ersättning under högst ett år, för att pröva något annat. Vi uppmuntrar i samarbete med Nyföretagarcentrum till att inrikta detta mot egenföretagande. På så sätt kan sysselsättningsökningen, som åtgärden innebär, bli varaktig.

I Norrköping dominerar numera handel, transporter och kommunikation. Vår höjning av barn- och studiebidrag på riksplanet bidrar till att höja köpkraften. Något som särskilt gynnar de verksamheter som dominerar i Norrköping.
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets arbetsmarknadssatsningar innebär att även landstinget och staten i Norrköping kommer att anställa många plusjobbare under en tid av två år.

Från samhället är signalerna nu tydliga om att höja sysselsättningen. Näringslivet i övrigt är också på gång med mycket. Sammantaget gör detta att vi kommer att kunna se jobben öka det närmaste halvåret.

Faktum är att Norrköping kommit längre än många andra jämförbara kommuner med omställningen från att vara beroende av tillverkningsindustri till en mer mångsidig arbetsmarknad. Det ger oss, i kombination med vårt läge och Campus Norrköping, mycket goda framtidsmöjligheter.
En växande näring som vi kommer att satsa mer på är besöksnäringen. Till att börja med genom byggandet av den nya konferensanläggningen Flygeln och en ny idrottshall.

Mattias Ottoson gruppledare (s),
Rodi Ailert gruppledare (v),
Stefan Arrelid gruppledare (mp).

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.