200 000 nya jobb i offentlig sektor

Vi vill börja med att säga något som alla egentligen vet. Det behövs kraftfulla satsningar på fler arbeten inom äldreomsorgen, barnomsorgen och skola. Det är därför vänsterpartiet siktar mot 200 000 nya jobb i den offentliga sektorn. Det är kloka investeringar för att behålla och utveckla Sveriges välfärd och beredskap att möta framtiden.
På en del sätt går det bra för svensk ekonomi. Vinstutdelningarna i företagen är rekordstora, tillväxttakten är hög. Men det betyder inte att allt är bra i Sverige. Många känner inte igen sig i bilden av en blomstrande ekonomi. Alltför många är arbetslösa, samtidigt som villkoren för stora grupper på arbetsmarknaden skärpts med övertider, stress och begränsat inflytande. Detta är en kännbar, daglig verklighet för många. De politiska beslut som tas borde utgå från den verkligheten.
I alla samhällen behövs fler anställda för att behålla och stärka välfärden. Det är möjligt att med samma insats av råvaror och arbetstid producera dubbelt så många bilar eller datorer, när nya produktionsmetoder och maskiner införs. Men det är knappast möjligt – eller önskvärt – att läraren klarar av lektionen på halva tiden, har dubbelt så stora klasser, eller att personalen på ålderdomshemmet matar en gammal människa snabbare. Det behövs fler sjuksköterskor, vårdbiträden, lärare och fritidsledare.
Vänsterpartiets krav om 200 000 nya jobb i offentlig regi handlar om detta vägval i den ekonomiska politiken.

Arbetslösheten drar med sig stora kostnader. En direkt kostnad är a-kassan. Indirekta kostnader kan vara ännu större, såsom utslagning och missade möjligheter att ta tillvara människors kapacitet och kunskaper. I dag inriktas politiken i stor utsträckning på att lindra effekterna av arbetslösheten, och man hoppas även på att privata arbetsgivare ska anställa flera. Det är naturligtvis bättre att satsa på riktiga jobb, som genererar skatteinkomster och ger arbetstillfällen i alla sektorer i samhället.
Ska det vara en rättighet att få god sjukvård och mänsklig omsorg? Personalen i äldreomsorgen får slita alltför hårt och anhöriga tvingas ofta dra ett tungt lass. För vänsterpartiet är det tydligt vad som är riktiga prioriteringar. Vi vill inte ha ett samhälle där en bra sjukvård, äldrevård eller skola är en lyx. Vi accepterar inte en situation där de som arbetar inom dessa sektorer går på knäna samtidigt som många människor är arbetslösa. Det tycker vi är ett slöseri som vi vill bryta.

När vi presenterat förslaget om fler anställda i offentlig sektor har det kommit kommentarer om att detta skulle vara orealistiskt och innebära orimliga kostnader. Det är egentligen märkligt att se fler jobb som en kostnad för samhället. Det gäller även när man fokuserar på de kortsiktiga kostnaderna. Kostnaden för att anställa 50 000 personer per år kan uppskattas till cirka 10 miljarder kronor. Även om det kostar mer att få igång 200 000 nya jobb, så kan vi till exempel ställa det mot den borgerliga alliansens löften att sänka skatterna med 37 respektive 45 miljarder bara de första två åren efter en eventuell valseger.
Vi vill satsa samhällets resurser på en anständig äldrevård, en förstärkt sjukvård och en skola i världsklass. Högern vill satsa miljarder på dem som har det bäst ställt. Det är upp till medborgarna att bestämma vad som är en realistisk och ansvarsfull politik.

Lars Ohly
Kerstin Hildebrand
Cecilia Ambjörn
Torbjörn Björlund

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.