Vänsterpartiet prioriterar skolan och miljön

April och maj i rådhuset innebär numera budgetarbete och åter budgetarbete. Det är under vintern och våren nämnderna kommer med sina förslag för de närmaste fyra åren.
Önskningarna är många och dyra. Nettotillskottet ger inte så stort utrymme, trots att det nu är högkonjunktur. (Företagsvinster och reallöner ökar och därmed skatteintäkterna.)

Arbetet i år underlättades av att vi har lagt fram två gemensamma budgetar och flerårsplaner föregående år. Trots det blev det hårda manglingar mellan oss gruppledare. Mattias Ottossons (s), Stefan Arrelids (mp) och mitt förslag till gemensam budget antogs sedan av våra tre partier.

Det som vi i Vänsterpartiet själva framförallt ligger bakom är satsningen på 5 miljoner mer till skolan. Det kommer ovanpå den tidigare prioriteringen av förskola, skola, vård och omsorg och kollektivtrafik som vi gör genom att ge de nämnder som hanterar detta 3 % uppräkning. Vi fick med en skrivning om en gemensam vilja att satsa mer på äldreomsorgen om och när ytterligare resurser finns.
Vi fick också mer till utbyggnad av cykelbanor.
Det finns i förslaget många gemensamma nysatsningar. Spårvagnsutbyggnad, ny idrottshall för friidrott och basket med mera, nya och bättre lokaler för kvinnohuset, ökad satsning på energiomställning och avloppsutbyggnad.
Vi fick ”svälja” 12 miljoner mer till oförutsett/infrastruktur som förmodligen kommer att behövas till underskottstäckning av Norrköping flygplats. Där ju fullmäktige beslutat att överta flygplatsen från staten och ställa upp på en så kallad riskdelning för att få hit en ny operatör, danska Cimber Air. (De första veckorna har för övrigt gått bra. Men det är ett högriskprojekt, med positiva effekter för näringslivet i Norrköping, svåra att mäta i pengar.)
Det är bra om vi alltid, när vi får frågor på detta, pratar om de järnvägs- och hamnsatsningar vi också gör. Det är därför viktigt att veta att vi satsar 10 miljoner 2007 på hamnen som godstransportcentrum och hamn- och industrispår (7+3). Samt att vi satsar 50 miljoner netto på kardonbanan (järnväg till Händelö norrifrån) 2008-2010. Dessa satsningar har framtiden för sig mer än flyget.

Här följer vår gemensamma presentation:

”Norrköpings kommun står ekonomiskt starkt. Bokslutet för år 2005 visade på överskott nära 100 mkr. Nu förstärker vi välfärden i Norrköping genom att tillföra mer än 232 miljoner kronor till kommunens verksamheter år 2007 i förhållande till år 2006. Några av de förstärkningar som vi tre partier, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, nu presenterar är:

Idrotten i Norrköping är framgångsrik. Förutsättningarna för att bedriva idrott är däremot inte de bästa. Det finns lag som behöver bättre lokaler för att utöva sin verksamhet. Nu kommer ett konkret förslag till idrottshall.

Alla ska vara trygga att den dag då man inte längre kan bo kvar hemma finns det plats för att komma in på särskilt boende. Vi utökar antalet platser för särskilt boende inom äldreomsorgen genom ett nytt boende som ska stå klart år 2010.

Norrköping börjar blomma fram som en kunskapsstad och vi är i framkant på spetsforskning. Vi ger nu än bättre möjligheter för spetsforskningen i Norrköping genom nya lokaler för Visualiseringscentret.

Fler elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg. Det ska bli bättre resultat och minskade skillnader i skolan. Vi gör därför en satsning på barn och ungdomar i Norrköping.

Norrköping behöver fler arbetstillfällen och det lokala näringslivet behöver bättre infrastruktur till Europa för att kunna växa. Vi satsar därför på strategiska kommunikationer.

Norrköping är en trygg och säker stad. Samtidigt vet vi att inom hemmets fyra väggar förekommer våld i nära relationer. Detta är ett samhällsproblem som måste åtgärdas. Kvinnoorganisationer är duktiga på att arbeta med barn och kvinnor som blivit utsatta för våld. Deras viktiga arbete förtjänar bättre lokaler och vi ser nu till att ett nytt kvinnohus kommer till stånd.

Norrköping är en kommun med stark upplevelsenäring. Vi vill stärka Norrköping som en upplevelseattraktion genom ytterligare resurser för att göra områden kring strömmen vackra.

Att läsa och att behärska språket är en källa till kunskap och glädje. Det är därför viktigt att alla har en god tillgång till böcker. Vi ökar nu tillgänglighet på bibliotek utanför centrala Norrköping

Miljö och folkhälsa är avgörande för en positiv framtid för många norrköpingsbor. Att förbättra och utöka cykelbanorna i Norrköping gör att fler kan använda cykel istället för bil till förmån för såväl miljö som folkhälsa.”

Avgörande, för vårt beslut om gemensam budget, var att det är en stor opinionsmässig fördel att visa enighet på vänsterkanten i börjar på valrörelsen. Valet ser ut att bli en jämn uppgörelse mellan två tydliga block, ett till vänster och ett till höger. Nu kan vi koncentrera oss på att gå ut med vårt budskap till, och i dialog med, medborgarna.

Rodi Ailert, gruppledare

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.