En skola för alla barn

Vänsterpartiet vill ha en demokratisk skola. Vi är emot att den drivs av privata vinstintressen. Förskolan och skolan ska ha tillräckligt många och kunniga pedagoger med en demokratisk värdegrund.
Resursfördelningen ska garantera barnens och ungdomarnas rätt att nå de nationella målen, såsom de fastslås i läroplanerna. Barn, föräldrar, personal och rektor ska ha rätt att utifrån förskolans/skolans pedagogiska inriktning bestämma hur tilldelade resurser ska användas.

Vänsterpartiet anser att läroplanen som styr skolan är bra. Den bygger på värdegrunden att alla barn och ungdomar har samma värde, att ingen i skolan får utsättas för diskriminering eller kränkningar och att det ska finnas möjlighet för alla barn och ungdomar att gå i skolan i familjens närområde. I läroplanerna slås fast att alla ska få lämna skolan med rak rygg genom att alla får det stöd som behövs för att nå de nationella målen. Och därmed få tillträde till gymnasiet och kunna fortsätta in på högre utbildningar. Vi kan konstatera att läroplanerna garanterar alla barn och ungdomar den rätten. Så också den kommunala uppdragsplanen för skolan i Norrköping.

Barn, liksom alla människor lär sig på olika sätt. Men den lärmiljö som de flesta skolor erbjuder är ganska traditionell. Barnen förväntas leva upp till ett och samma sätt att lära. Man utgår ifrån att klassrummen ska se ut som de alltid gjort. Att barnen ska lära sig genom att läraren går igenom ett avsnitt som ska läras in av barnen. Barnen lyssnar, läser det som står i boken. Kan kanske gå in på Internet och skaffa lite mera fakta. Kanske ingår ett grupparbete. Till detta kommer läxorna, många timmars skolarbete hemma. Med eller utan stöd av föräldrarna. Och sen blir det prov, för det mesta skriftligt. Som prov sett ut i alla tider.

Och detta passar inte alla barn eftersom vi alla lär på så olika sätt. Vi i Vänsterpartiet vill vända på detta synsätt. Vi vill ifrågasätta det som hittills varit oberörbart. Klassrummet. Undervisningen. De givna metoderna. Skolans tolkningsföreträde.

Det är dags att ifrågasätta de gamla beprövade metoderna och miljöerna. Vänsterpartiet menar att lärarna ska få den kompetensutveckling de behöver för att kunna ändra sitt förhållningssätt och sin metodik, för att verkligen kunna möta barnens olika sätt att lära. Vi kommer att arbeta för att alla lärare har tillgång till pedagogisk handledning med specialpedagoger eller liknande kompetens. För att utveckla en skola som kan möta alla barn behöver vi också se över hur skolan är organiserad. Det gäller ämnesuppdelningen, schemat och den pedagogiska miljön i klassrummet, hela skolbyggnaden och utemiljön.

Detta är inte en uttömmande bild av Vänsterpartiets syn på skolan. Men om man försöker se och fördjupa dessa nödvändiga men möjliga utvecklingsvägar i skolan kan kanske vår skola verkligen bli en skola för alla barn.

Lotta Andersson, ledamot av kommunfullmäktige (v) Norrköping
Torbjörn Björlund, riksdagskandidat, (v) Norrköping

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.