Vi accepterar inte lönediskriminering!

Trots vår jämställdhetslag sker alltjämt lönediskriminering och felvärdering av arbete, alltid till kvinnors nackdel, både i privat och offentlig sektor. Kvinnor diskrimineras när det gäller lönesättning, anställningstrygghet, arbetstider och arbetsuppgifter, vilket innebär en enorm ekonomisk förlust för kvinnor livet igenom.
Det här är en kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet accepterar inte någon form av diskriminering.

Vänsterpartiet har genom åren kämpat för att diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden ska upphöra. Kampen mot lönediskrimineringen av kvinnor är en kärnfråga för oss som feministiskt parti.

Det krävs stora förändringar för att komma tillrätta med orättvisorna: strukturella åtgärder som skapar reella möjligheter för kvinnor och män att kunna arbeta, vara föräldrar, sköta hemarbete, och ha ledig tid på lika villkor. Det krävs både politiska beslut och att frågan prioriteras av fackförbund och arbetsgivare. Alla måste ta sitt ansvar och våga ifrågasätta de normer som styr. Ett systematiskt arbete där kvinnors löner närmar sig männens, måste innehålla insatser som både tar sikte på lönebildningen, arbetstiderna och fördelningen av betalt och obetalt arbete.

Vi ser idag ett bättre utgångsläge än vi haft på länge. Det finns stora möjligheter till att avskaffa lönediskriminering på ett mer genomgripande sätt. Genom vänsterpartiets upprepade krav på ökade resurser till kommuner och landsting har kommunsektorn fått bättre ekonomi.

På nationell nivå måste vi fortsätta att satsa på den offentliga sektorn. Fler anställda och högre löner i offentlig sektor påverkar också låglöneyrken i den privata sektorn, eftersom det ökar konkurrensen om kvinnors arbetskraft på hela arbetsmarknaden. Vi vill lagstadga om stärkt rätt till heltid, ändra arbetstidslagen så att normalarbetstiden ändras till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, och göra föräldraförsäkringen individuell. Det är viktiga verktyg för att bryta diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden.

På lokal nivå måste vi se till att det sker en ekonomisk omfördelning mellan könen som minskar löneskillnaderna. Till exempel i Norrköpings kommun kräver vänsterpartiet att alla kommunanställda som tjänar under 18 000 kronor i månaden skall ha en procent mer än andra i lönepåslag. Vi vill också avsätta 8 miljarder på fyra år för att höja kvinnors löner i kommunsektorn. Utöver detta behöver arbetsgivarna i kommun- och landsting ett ekonomiskt utrymme inför avtalsförhandlingarna för att ge kvinnodominerande yrken högre löneökningar än arbetsmarknaden i övrigt. Till det vill vi avsätta 2 miljarder per år.

I vänsterpartiet har vi som förtroendevalda arbetsgivare ett stort ansvar för att förbättra villkoren för offentligt anställda kvinnor. Vi kommer att intensifiera arbetet så att jämställda löner blir en prioriterad fråga för politiken och parterna, och vi kräver resultat av oss själva om vi får möjlighet till fortsatt inflytande.

Camilla Sköld Jansson, riksdagsledamot och andre vice partiordförande (v)
Torbjörn Björlund, riksdagskandidat Östergötlands län (v)
Rodi Ailert, oppositionsråd Norrköping (v)

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.