En skola för alla är en hälsofrämjande skola

De allra flesta barn och unga i Sverige mår rätt så bra, men långt ifrån alla. Allt fler drabbas av allergier, diabetes, övervikt. Psykiska problem har blivit allt vanligare enligt en ny utredning av Statens folkhälsoinstitut (Bremberg, 2006-08-15). Och utvecklingen tyder på att förskolans och skolans insatser för att utveckla kompetenser inte fullt ut motsvarat de ökade krav som finns i dagens samhälle.
Utredningen pekar på två huvudförklaringar till utvecklingen – omställningen av arbetsmarknaden och den ökade individualiseringen i samhället. Skolan har avgörande betydelse för att möta båda dessa trender. Arbetslösheten bland ungdomar är mycket hög. För att öka möjligheterna att få jobb skaffar sig alltfler längre utbildning. När ungdomar ägnar fler år åt skolan krävs att de fått en god grund för studier efter grundskolan. Många verkar, enligt utredningen, sakna denna grund. Även de negativa effekterna av individualiseringen kan motverkas av en väl fungerande skola som utvecklar ungdomars intellektuella, emotionella och sociala kompetenser.
Vänsterpartiet menar att skolan måste göra vad den kan för att främja god hälsa, och för att stödja eleverna om de trots förebyggande insatser mår dåligt, fysiskt eller psykiskt. Flera välgjorda undersökningar visar att ungdomar som har fått träna sig att lösa problem och att överblicka olika alternativ klarar situationen bättre. En viktig del av skolans kärnuppdrag är att utveckla sådana kompetenser. Skolans kunskapsuppdrag är nödvändigt men inte tillräckligt för att skapa trygghet i en alltmer komplicerad värld.
I den borgerliga alliansens skola är det tvärtom. Deras analys av skolans förutsättningar och situation är ytlig. Därför blir också deras åtgärder ytliga. De vill införa ökade befogenheter för lärare att skapa ordning och reda i klassrummet, mera kontroll av eleverna, tidigare betyg osv. I deras skola ”bestämmer lärarna, inte eleverna, inte föräldrarna” för att citera fp här i stan. Allt för att hårdare reglera skolans kunskapsuppdrag, inte för att ge alla barn och ungdomar ökad kompetens att möta en alltmer komplicerat värld.

Vi i Vänsterpartiet menar att den borgerliga alliansens skolpolitik är vad dagens elever minst av allt behöver. Det de behöver är mera delaktighet i sin egen skolsituation snarare än mera lärarstyrning. De behöver utbildade lärare som lyssnar på dem och vill lära känna dem som individer. Som har kompetens att möta deras olika sätt att förstå och tillägna sig kunskaper. Och de behöver mera utrymme att utifrån sin egen förståelse av omvärlden utveckla sitt lärande genom att möta lärare som verkligen kan och vill stödja dem.

Vänsterpartiet menar att det finns en risk att skolan håller på att bli allt för kunskapsorienterad, så till den grad att det sociala samspelet glöms bort. Om det sociala samspelet ökar i betydelse får lärandet samtidigt hjälp på traven. För det behövs vuxna i skolan med den utbildning och den kompetens som krävs för det arbete de har att utföra. De måste ges tid med barnen och ungdomarna, tid att lära känna dem, att se dem och bekräfta var och en. Skollagen måste skärpas så att det är vuxna med relevant utbildning som stödjer våra barns och ungdomars utveckling och kunskapsutveckling.

Elevernas hälsa ska uppfattas som en fråga för hela skolan, inte bara för den enskilde eleven. Skolans ledning och personal måste arbeta utifrån insikten att hur verksamheten organiseras och miljön utformas kan bidra till elevers ohälsa, psykiskt såväl som fysiskt. Om en elev har hög frånvaro, svårigheter i skolarbetet, svårigheter i sociala relationer ska orsaker sökas i skolan som helhet.

För att kunna arbeta förebyggande och främjande måste alla lärare ha kunskap om barns och ungdomars hälsa. För att skolsköterska, kurator och psykolog ska kunna ingå i det förebyggande arbetet måste de finnas närvarande i skolverksamheten. Elever ska enkelt och omedelbart kunna komma i kontakt med dem. Lärare ska kunna få handledning och dessa yrkesgrupper kan vid behov ingå i arbetslagens arbete. Det är också viktigt att lärare får pedagogisk handledning för att utveckla ett reflekterande arbetssätt och kunskaper om hur man utvecklar goda lärmiljöer som gynnar de ungas lärande.

Lotta Andersson, vänsterpartiet, ledamot i kommunfullmäktige
Irja Berglund, vänsterpartiet, 1:e vice ordförande i Socialnämnden

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.