Reflektioner från vårt kommunalråd

lite kort vad som händer i korridoren och de olika uppdragen och hur det ser ut den närmsta framtiden.

 

Reflektioner från vårt kommunalråd

 

Kommunstyrelsen – kommunfullmäktige

En dryg månad har gått sen förra rapporten. Jag börjar uppfatta ett mönster i uppdraget. Ser rutiner, återkommande möten och arbetsuppgifter. Under "morgonbönen" på måndagsförmiddagarna pratar vi politik i kommunalrådsgruppen. Där deltar också våra politiska sekreterare. Vi går igenom aktuella frågor. Reder ut var vi står i viktiga frågor där vi inte har samma utgångspunkt, samma politiska linje, försöker komma överens. Planerar veckans arbete. Går igenom alldeles nya frågor som ska beredas, som ska tas upp på KS-beredningen.

På måndagarna har vi också antingen informationsmöte eller beslutsmöte i KS inför nästkommande kommunfullmäktigemöte. En viktig politisk fråga vi haft uppe den senaste månaden är Multiarenan på Himmelstalund för friidrott, basket och handboll. Det var en inte alldeles enkel fråga för oss i Vänsterpartiet. Vi kom fram till att Dolphins får låna pengar av kommunen och bygga en arena som blir deras och som kommunen hyr av. Andra viktiga frågor som behandlats är Vänsterpartiets motioner med krav på kollektivavtal vid upphandling av kommunal verksamhet.

På det här sättet kan vi påverka vilka politiska frågor som ska tas upp och vilka beslut som fattas. Arbetet tar tid, massor att läsa, diskutera med partikamraterna, skapa förankring för demokratiska beslut om hur vi ska ställa oss i partiet. Nästa stora fråga som är på ingång är om Idrottsparken ska byggas om eller inte. En affär på 225 Mkr. Sen kommer satsningen på Ostlänkens dragning genom stan. En mycket stor investering i miljardklassen som vi ska ta ställning till under våren.

 

Vård- och omsorgsnämnden

Som ordförande i nämnden förbereder jag tillsammans med förvaltningschefen och hans närmaste de frågor som ska upp i nämnden. Ordförandeberedningen lägger sen fast den politiska linjen och frågorna går vidare till presidiet och nämndsammanträdet för beslut.

 

VON har utsett två programgrupper för att ledamöterna ska vara aktiva i att skriva nya politiska program för mandatperioden både för äldreomsorgen och handikappomsorgen. Avsikten är att programmen ska spegla de 71 punkterna i överenskommelsen.

Nu tar vi också tag i budgetarbetet inför 2008. Det är stora behov framförallt inom handikappomsorgen som måste tillgodoses. Med största sannolikhet behöver nämnden mera pengar för att kunna ta ansvar för det ökade behovet av boendeplatser för människor med olika funktionshinder. Tjänstemännen har också fått i uppdrag att beskriva hur bemanningen inom särskilda boendena och hemtjänsten på bästa sätt ska kunna öka under mandatperioden. En viktig politisk målsättning för vårt parti som finns med i överenskommelsen med s och mp.

 

Vi ska också arbeta för att öka kvaliteten inom verksamheten eftersom Norrköping ligger lågt jämfört med jämförbara kommuner och riket i stort. Det skulle behövas ytterligare 176 miljoner kronor för att få likvärdig kvalitet.

Det är mycket spännande och lärorikt att lära känna vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Jag besöker verksamheten regelbundet, träffar enhetschefer, personal och brukare. Jag har träffat all personal som arbetar på gamla Granen, St Persgatan 134. Fick den stora äran att dela ut diplom efter avslutad introduktion. Jag har varit med på byggstart för Kolmårdens nya äldreboende genom att tillsammans med Hyresbostäders Gunnar Boqvist och Eva Andersson gjuta tre grundstenar till byggnaden. Detta äldreboende kommer att drivas i kommunal regi.

 

Personalutskottet

I personalutskottet, där jag är vice ordförande pågår arbetet inför årets lokala förhandlingar. Ett förslag till personalpolitiskt program har skickats ut på remiss och förhoppningsvis kommer vänsterpartisterna att vara med i remissarbetet i sina nämnder.

 

Förankring i partiet

För att jobba med den politiska linjen i våra frågor och för att hitta arbetsformer i vårt kommunalpolitiska arbete träffades alla förtroendevalda en helg i Hävla i slutet på januari. Vi hade många bra diskussioner som utvecklade vår syn på hur vi ska arbeta med de 71 punkterna i överenskommelsen. Vi gick igenom hur vi ska utveckla vårt kommunalpolitiska arbete, hur vi ska stärka vår lokala organisation och hur vi ska komma ut med vår politik till norrköpingsborna. Resultatet blev en lista på åtgärder som vi nu ska arbeta med i styrelsen, aktivitetsgruppen och mediagruppen. Med detta som grund kan vi välkomna nya medlemmar att bli aktiva i vårt dagliga politiska arbete.

 

Som sagt det politiska arbetet fyller både dagar och kvällar. Det är stimulerande att vara med på så många olika avsnitt. Allt från möten i rådhuset till att träffa pensionärer ute i bostadsområdena. Allt från tjänstemän med olika ansvar på vård- och omsorgskontoret till föräldrar som kämpar för bättre villkor för sina barn med olika funktionshinder. Jag ser mycket hända, men också oändligt mycket som behöver förändras.

 

Nu går vi mot ljusare tider. Våren är på väg och dagarna blir längre. Om en vecka har vi årsmöte där vi slår fast verksamhetsplanen för 2007. Den kommer med all säkerhet vara fylld av arbete, men också tillförsikt inför framtiden.

 

Kamratligen

Kerstin Hildebrand

Kommunalråd

 

 

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.