Kerstin Hildebrands 1 maj tal

Kerstins tal i hörsalen från 1 Maj 2007.Ett tal där hon pratar om privatiserinar och den offentliga sektorn och tron på socialism.

  

Kamrater!

Vi lever i en hård tid. Det blåser en kall och snål högervind. Inte bara i vårt land utan i hela vår del av världen. I Latinamerika däremot ljusnar det. Venezuelas folk står inte längre för sig själva. Varma vindar driver folkets kamp för resning från land till land! 
Förra veckan besökte jag tillsammans med några kamrater från Vänsterpartiet Västbanken i Palestina. Idag en brännpunkt på den politiska kartan. Israel driver med hjälp av USA-imperialismen en provocerande apartheidpolitik mot det palestinska folket. Med ett murbygge som finns överallt i Palestina, inte bara längs gränsen. En mur som sägs skydda de israeliska bosättningarna, men vars verkliga syfte är stjäla land och vatten från det palestinska folket. Vi träffade borgmästaren i Bethlehem och några av deras kommunalråd. De berättade om svåra tider med en arbetslöshet på över 60 % och en utbredd fattigdom med svält, bristsjukdomar och undernäring. Särskilt drabbade är barnen. Hur palestinierna klarar sitt dagliga liv är  obegripligt. Borgmästaren berättade om sitt eget öde. Hans bil med hela familjen överfölls och besköts av israeliska soldater. Han och hans fru skadades, liksom två av hans barn. Hans yngsta dotter dog av skotten. En sorg så stor att den är ofattbar. Borgmästarens svar är ökat engagemang för fred för det palestinska folket. Vi bestämde tillsammans att vi norrköpingsbor ska verka för att Bethlehem ska bli vår vänort i framtiden!
 
Sen i höstas vrider den borgerliga regeringen politiken stadigt åt höger. Människor omkring mig är upprörda och arga över alla tilltagen för att försämra för folk. Ibland undrar jag vilka som egentligen röstade på alliansen. Få stödjer dem idag.
Tack och lov kunde vi här i Norrköping få till en koalition mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Till moderate Jörgen Rundgrens stora förtret. Illa var det förstås att sverigedemokraterna tog två av de 85 mandaten. Men maken till cirkus innan de två platserna kunde besättas har väl aldrig skådats. En parodi på demokrati! Och nu, efter bara ett halvår har den politiske vilden valt att lämna fullmäktige. Ett osäkert majoritetsförhållande har förbytts till en tydlig om än mycket liten övervikt till vår röd-gröna koalition. Det känns lite bra i alla fall! Det blir lättare att verkligen driva koalitionens politik och att få gehör för Vänsterpartiets frågor.
 
För första gången har vänsterpartiet varit med och bildat "regering" i Norrköping. Och fått ett kommunalråd. Det är med bävan och stor ödmjukhet jag tar mig an uppgiften. Lätt är det inte. Att balansera mellan våra egna vänsterpartikrav och beslut som ska kunna skrivas under av alla tre partierna. Dagligen ställs man inför svåra beslut. Än så länge har vi klarat balansgången ganska bra.
 
Den viktigaste frågan hittills är att vi stoppade utförsäljningen av 30 % av Hyresbostäders lägenhetsbestånd. Det blev många och långa diskussioner, men vi vänsterpartister stod på oss och till slut enades vi i koalitionen om att allmännyttan måste vi värna om. En stark allmännytta är ett måste för att allas rätt till en lägenhet till hyfsat pris ska kunna garanteras.
 
Idag, på 1 maj, talar jag inte för koalitionen. Idag talar jag för Vänsterpartiet. Idag för jag fram Vänsterpartiets hjärtefrågor.
Vårt främsta mål är arbete åt alla. Därför driver vi kravet att öka personalen inom vård och omsorg, både inom hemtjänsten och de särskilda boendena för äldre och funktionshindrade. Inom förskolan och skolan vill anställa mer personal och minska gruppstorlekarna. Vi vill starta fler fritidsgårdar och anställa fler fritidsledare och fritidspedagoger. Många av kraven har vi fått igenom i överenskommelsen med koalitionen. Att verka för under mandatperioden.
 
Vänsterpartiet har fått ett särskilt ansvar för den sociala sektorn i kommunen eftersom det är mitt ansvarsområde som kommunalråd. När jag träffar brukare och personal talar jag ofta om vilket otroligt spännande område det är. Vilken mångfald och vilken kvalitet! Ofta när jag öppnar de lokala tidningarna möts jag av artiklar från presskonferenser om stora påkostade byggplaner, om tjusiga infrastrukturprojekt, om nya påkostade arenor.
Det frustrerar mig. Jag har en vision att vård- och omsorgsfrågorna ska beskrivas med samma status som ett nytt byggprojekt. Att sociala insatser som det nya boendet för våldsutsatta missbrukande kvinnor ska lysa med fina bilder och rubriker. Det kommer jag att kämpa för, att synliggöra den lojala och professionella personal som finns inom de kommunala områden, som möter och tar hand om människor i utsatta levnadsomständigheter. För att deras status som kvalificerade yrkeskvinnor därmed ska öka. Jag vet inte hur idag, men visionen finns kvar!
 
Under det senaste halvåret har frågan om offentlig eller enskild vård och omsorg debatterats friskt. Både i fullmäktige och i media. För mig som vänsterpartist är det självklart att all verksamhet ska finansieras och drivas i offentlig regi. Att låta privata intressen göra vinst på skattemedel är för mig en felaktig princip.
Den borgerliga alliansen med kristdemokraterna i spetsen pratar om att valfrihet är att man kan välja mellan privata och offentliga alternativ. Det är nonsens. Äldre kvinnor och män har rätt till en god omvårdnad och bra service. Det handlar inte om kunder som ska behöva välja mellan ett antal vårdföretag som marknadsför sig med glättiga broschyrer. Verkligt inflytande handlar om att kunna välja sitt boende eller sin hemtjänst, vem som kommer hem till mig och vad jag vill ha hjälp med.
Och det händer ofta att människor mailar till mig eller stoppar mig på gatan för att tala om att de stöder mig och att jag ska stå på mig! Det känns bra.
 
Nu går vi in i arbetet med budget 2008 och tre år framåt. Vänsterpartiet lyfter fram kravet på att hemtjänst och särskilt boende; förskola, fritidshem och skola samt fritidsgårdar byggs ut så att de motsvarar de behov som finns. Framförallt vill vi satsa på utbyggnad av handikappomsorgen, eftersom antalet unga vuxna med olika funktionshinder ökar så kraftigt. Vi vill successivt under fyraårsperioden införa kvalitetssatsningar inom skolan som stödjer alla barns rätt till godkända betyg. Inom den sociala verksamheten vill vi satsa på ett boende för våldsutsatta missbrukande kvinnor. Vi vill också främja insatser för miljön. Inte minst kommer vi att arbeta för den fortsatta utbyggnaden av spårväg till Navestad och på cykelvägar för att underlätta för människor att välja andra alternativ än bilen. Vi kräver också särskilda satsningar på en bra personalpolitik. Vill vi höja statusen för personalen inom Vård och Omsorg genom höjda löner och fortbildning. Dessutom vill vi införa försök med kortare arbetstid med bibehållen lön inom äldreomsorgen.
 
Idag på 1 maj, arbetarklassen dag, för vi fram kraven på –
 
·        Arbete åt alla och utbyggd kommunal välfärd!
·        Högre status för kvinnor i vård och omsorg genom högre löner och arbetstidsförkortning med bibehållen lön!
·        Vi uttalar vårt stöd till det palestinska folkets kamp för rätten att leva ett värdigt liv i sitt eget land och vi fördömer Israels apartheidpolitik!
·        Vi sänder en hälsning till den framgångsrika kampen för ett rättvisare samhälle i Venezuela och alla andra länder i Latinamerika som reser sig mot internt förtrycka och amerikansk imperialism!
·        Leve folkens kamp!
·        Leve socialismen!

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.