TorBjörn Björlunds Tal på 1 maj

TorBjörn tal handlar om den nya regeringens poilitik på många punkter bland annat på arbetsmarknads området.

  

 

Kamrater och mötesdeltagare!!

 

Tack för att jag får möjligheten att vara här och hålla mitt första Första-maj tal som huvudtalare så att säga "på hemmaplan". Det känns bra och tryggt att stå här och jag ska i det härtalet försöka lyfta fram en del av det vi står inför, nu när den nya tiden inletts.

En tid av nedmontering av sådant som varit självklart för många av oss, men som kommer att vara föremål för omprövningar.

 

Vi har ett valnederlag bakom oss. Inte bara det att Vänsterpartiet tappade, vi fick en ny

regering, en borgerlig regering med en helt annan agenda än det vi ville se för att utvecklingen  skulle fortsätta mot mer rättvisa, mer jämställdhet och mer jämlikhet.

Vi har redan sett hur den här regeringen utan omsvep försämrat tryggheten, ökat orättvisorna och klyftorna i samhället.

 

Framför allt har regeringen mer eller mindre "slaktat" sådana trygghetsskapande institutioner
som A-kassan, i slutändan gett facket i uppdrag att vara "inkassobolag" åt staten när medlemmar försökt straffa ut sig ur A-kassan för att det blivit för dyrt, man har lagt ner Arbetslivsinstitutet för att försvåra uppföljningen av resultatet av den förda politiken. Man har dragit ner på Arbetsmiljöverkets anslag för att omöjliggöra en uppföljning av de försämringar som inträder med regeringens förändringar och mer eller mindre helt raserat den genomtänkta arbetsmarknadsutbildning som ligger till grund för att ge människor en möjlighet, att göra en nystart i arbetslivet på bra och rättvisa villkor.

Kort sagt man har gjort allt för att snedvrida maktbalansen på svenska arbetsmarknaden till arbetsköparnas och företagsägarnas fördel. Den förda politiken har som syfte att tränga tillbaka den svenska arbetarrörelsen och de landvinningar vi och många, många kamrater före
oss kämpat för. En kamp som varit svår och tålamodsprövande och som många av Er härinne varit, och är, en oerhört viktig del av.

 

Det som är mest frustrerande är att man gör detta under falsk varudeklaration!

"Det nya arbetarpartiet" (moderaterna) som i allt väsentligt ligger bakom den förda politiken, använder en retorik som är ämnad att förblinda. När man, med hjälp av Timbrohögern, skissar på den nya regeringspolitiken så vet man att detta måste förpackas i något som låter annorlunda än vad det är.

För skrapar man på ytan ser man ju att det är samma gamla klasspolitik som förs.
Det är försämringar för de sämst ställda, skattesänkningar för de rikaste, skuldbeläggande av
människor som av någon anledning är i behov av solidaritet och hjälp av andra och ett evigt tjatande om ett "gott företagsklimat", något som alltid går ut på att företagsägarna ska tjäna
mer och de anställda, arbetarna som drar in pengarna, ska tjäna mindre.

 

Att man sedan har mage att gå ut och säga att man värnar den "svenska modellen" är rent skrattretande. Att det finns en svans i form av 3 småpartier, som ibland försöker överträffa storebror, är naturligtvis intressant, men de har än så länge mest figurerat som bakåtsträvare när det gäller skolpolitik, familjepolitik och kanske även energipolitik. Nej, den stora boven i "regeringsdramat" är naturligtvis det moderata samlingspartiet, vår tids "nya arbetarparti". Låt oss avslöja dessa falska arbetarkramare och visa deras rätta ansikte som överklassens försvarare!

 

Nästa område som är i fokus är våra gemensamt ägda företag. Den utförsäljning av de statliga företagen som planeras av Mats Odell är ytterligare ett steg i omfördelningen av makten från medborgarna och deras valda företrädare till redan välbeställda storföretagsägare. Utan omsvep tänker man rea man ut den grund till vår gemensamma välfärd som varit så viktig i så många år.
Jag såg förresten att Odell ville starta upp en "folkbildningskampanj" om ekonomi, framför allt "privatekonomi".

Den ska innehålla utbildning i hur man placerar sina pensionspengar, hur man planerar fondköp och aktieplaceringar. Det är klart, ett folk som inte förstår kapitalismens välsignelse måste fostras! Skit samma om det finns berättigad kritik mot den förda politiken, lär folket att buga och bocka för den nya ekonomin! Snacka om indoktrinering!

Utförsäljningen av stora gemensamma företag som Vattenfall, SBAB m.fl. kommer ofelbart att öka privatkapitalets makt. När man dessutom avser att ta bort stopplagen för utförsäljning
av vissa sjukhus och istället inför en "startlag" för just att starta upp en utförsäljning av dessa ser vi det första vallöftet som bryts. Det kommer säkerligen att följas av flera.

Vad gör vi då åt detta? Vänsterpartiet står idag i första ledet när det gäller att avslöja den här
regeringen, även om det som vanligt inte syns i media. Vår egen ekonomiska vårproposition innehåller allt det som den borgerliga regeringen saknar.

 

Vi har idag 4 områden som vi prioriterar; Ekonomi, Arbetsmarknad, Välfärd och Miljö.

Det viktigaste vi har att göra är att återställa balansen i svensk politik. Det gör vi genom att återställa A-kassan och t.o.m. förbättra den, vi höjer golvet från 320:- till 420:- och taket från
680:- till 880:-.

Vi satsar på fler jobb i offentliga sektorn, 40 000 nya jobb under 2008, c:a 150000 nya jobb inom mandatperioden. Vi satsar på individualiserad föräldraförsäkring och högre kvinnolöner. Vi satsar på kollektivavtal vid offentlig upphandling och stärkt anställningsskydd.

 

 Vi vill starta försök med klimattaxa dvs. gratis kollektivtrafik och 1miljard i ett nytt havsinvesteringsprogram. Vi vill inrätta en bostadsfond för investeringsstöd till nya lägenheter, främst hyresrätter, som inom 10 år disponerat 100 miljarder.

Vi vill tidigarelägga en höjning av garantipensionen och påbörja en förstärkning av pensionärernas ekonomi, där vi också vill höja bostadstillägget både för ålders- och förtidspensionärer.

Vi vill höja studiemedlet med 1200:- i månaden och höja bidragsdelen med ungefär 8%. Vi vill återställa den kommunala vuxenutbildningen med ungefär 600 miljoner. Det motsvarar de c:a 20 000 platser som den borgerliga regeringen tagit bort. Detta och annat gör vi för att ta tillbaka det som denna regering tar ifrån de som verkligen behöver hjälp.Detta är också helt finansierat.

Vi sänker inte skatten för de som har en trygghet och ett jobb,vi sänker inte förmögenhetsskatten för de 4% som idag är så förmögna att de betalar den.

Vår egen vårproposition heter ju för övrigt just det ;"En politik för oss andra 96%."
Vi inför inte heller skattelättnader för de som vill ha egen städhjälp, så kallade hushållsnära
tjänster eller bromsar de rättfärdiga kraven  på högre löner för underbetalda kvinnor i låglöne
branscher. Kort sagt, vi använder de pengar som detta rika samhälle har till att utjämna klassskillnader och könsskillnader. Vi använder det här samhällets resurser till att fördela rättvist det utrymme som finns. Vi vet nämligen att  detta också är det bästa sättet att öka tillväxten i

samhället och därmed också trygga välfärden för alla. Det finns också ett annat hot som jag tänker orda lite om; den internationella situationen. Vi har idag en situation i EU där man försöker återuppliva det djupfrysta förslaget till konstitution för EU:s länder. Huvudinnehållet ska vara kvar, dvs. att den ekonomiska olitiken ska samordnas utifrån principerna om ohämmad konkurrens och marknadsliberalism

 

Denna politik ska omfattas av en gemensam valuta, euron, där huvudmålet är att garantera prisstabilitet, inte full sysselsättning. Regeringen, tillsammans med socialdemokraterna, vill nte ha något undantag från detta , trots att vi i Sverige röstat nej till Euron. Detta är ytterligare ett svek mot svenska folket och dessutom mot de holländska och franska folkomröstningarna. Konstituionsförslaget innefattar en gigantisk maktöverföring till EU på en mängd områden, exempelvis vår civilrätt och straffrätt.

 

Det innebär att EU t.ex. kommer att bestämma över våra skilsmässoregler och kan döma ungdomar som "piratkopierar" till 4 års fängelse. Det är därför vi kräver en folkomröstning om konstitutionen!
Låt mig avsluta med några ord om situationen i Palestina. Jag och några kamrater kom
nyligen åter från en vecka på Västbanken. Situationen är fruktansvärd. Den blockad som inleddes på initiativ från bl.a. USA pågår fortfarande.

Ett fullt ut demokratiskt genomfört val straffades p.g.a. att USA och Israel ansåg att fel parti vann valet. Hamas är stämplat som terrorister utifrån den definition som godtyckligt satts upp av USA, med EU:s och också Sveriges regerings goda minne. Ledbandet från George Bush direkt till Carl Bildt kan inte vara mer synligt. I terrorbekämpningens namn  tillåts vilka övergrepp som helst, från Guantanamo till Hebron. Våra reseskildringar kommer att redovisas vid andra tillfällen.

 

 Jag uppmanar alla att ta del av dem. Uppenbart är i alla fall att den regering vi har idag i landet inte är intresserade av att förändra synen på situationen i Palestina. Ytterligare en minuspost för den sittande borgerliga rättvisefientliga regering vi har i Sverige idag.

Vi uppmanar alla att ta del i kampen för ett fritt Palestina! Lägg en slant i bössorna, pengarna

går till att bekämpa det ohyggliga murbygget på Västbanken som har blivit symbolen för förtrycket av palestinierna.

Till sist. Vänsterpartiet och alla som sympatiserar med oss och vår politik behövs i kampen för ett rättvist och i framtiden socialistiskt Sverige. Vi måste börja nu och inte ge upp. Detta är också vårt viktiga  budskap till de som har makten. Det är också därför det är så viktigt att skicka vårt budskap till svenska folket. Det bästa vi kan göra är att se till att den här regeringen blir så kortlivad som det är möjligt.

Det är därför vi säger; Byt regering – byt politik!!

 

Tack!

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.