Kerstin Hildebrand (v) kommunalråd, svarar på ledare i Folkbladet 1 /7

Det är tragiskt att Widar endast ser problem i att jag håller fast vid min övertygelse Widar Andersson menar (7/1) att politikernas fixering vid äldreomsorgens driftsformer är tragikomisk. Han tycker att vi borde fokusera på äldreomsorgens tillgänglighet, kvalitéer, anpassningsförmåga till behoven i kundgruppen och ekonomi.

 Det är tragiskt att Widar endast ser problem i att jag håller fast vid min övertygelse Widar Andersson menar (7/1) att politikernas fixering vid äldreomsorgens driftsformer är tragikomisk. Han tycker att vi borde fokusera på äldreomsorgens tillgänglighet, kvalitéer, anpassningsförmåga till behoven i kundgruppen och ekonomi.


Jag kan lugna Widar med att det är precis det vi gör. Kommunen erbjuder en god omsorg med stora möjligheter till inflytande och delaktighet för brukarna, de gamla, när det gäller vad, hur, när och av vem insatserna ska göras. All personal från undersköterska till chef deltar i dagliga diskussioner där man utgår från brukarperspektivet för att öka kvaliteten i bemötandet. En kontinuerlig kompetensutveckling pågår.

 När det gäller driftsformen så vidhåller jag att den har betydelse. Kommunens liksom Vård- och omsorgsnämndens uppgift är inte att driva affärsverksamhet. Uppdraget är att erbjuda god vård och omsorg på ett effektivt och kvalitativt bra sätt.

 Detta är vi fullt kapabla till inom den kommunala verksamheten. Vänsterpartiet ingår som en del i koaliti onen mellan socialdemokraterna och miljöpartiet. Vi är överens om att även i fortsättningen driva merparten av bl. a äldreomsorgen i kommunal regi. Orsake n till att jag och Vänsterpartiet vill hålla tillbaka privatiseringarna är att vi menar att det är principiellt felaktigt att låta privata, ofta multinationella vårdbolag, göra vinst på medborgarnas behov av vård och omsorg.

 Vinsten måste tas någonstans ifrån. Kanske blir inte skillnaden så stor för brukarna. Men ofta blir det personalen som får sitta emellan. Försämrade kollektivavtal, minskad personalstyrka och krav på ökad effektivitet är genomgående. Eftersom det är samma pengar, men som efter privatiseringen också ska räcka till att göra vinst i det privata bolaget, så blir det mindre pengar till löner. Det är vanlig enkel matematik, personalkostnader är en av de utgifter som används för att konkurrera om anbud och marknadsandelar.
 
Dessutom finns inga vetenskapliga belägg för att privat äldreomsorg är bättre än kommunal. Erfarenheter visar faktiskt att det oftast är tvärtom. Varför då göra sig besväret att göra upphandlingar som i sig tar kommunala resurser i anspråk?

 Widar menar att fixeringen vid driftsformer skapar ett demokratiskt underskott. Det får jag inte ihop. Snarare är det så att om man säljer ut en verksamhet till ett privat företag, så säljer man också ut medborgarnas inflytande över den. I all kommunägd verksamhet gäller offentlighetsprincipen, dvs. att vem som helst kan kolla upp hur verksamheten sköts, hur ekonomin ser ut eller vilka planer man har för framtiden.

 När en verksamhet privatiseras ersätts öppenheten av hemlighetsmakeri. De handlingar som förut var offentliga ses nu som affärshemligheter. Även personalens situation förändras. Meddelarfriheten som gäller inom kommunens verksamheter gäller inte de privata företagen.

 Så, tragikomisk fixering , tja det tragiska är i så fall att Widar tar ett så viktigt ställningstagande med en axelryckning.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.