Kommunpolitik

Angreppen på de fattigaste fortsätter

 

Vid mötet den (12/11) med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutade Kvartetten att fortsätta skära ner på de Norrköpingsbor som tvingas leva med försörjningsstöd. Kvartetten införde med stöd av M och SD radikala sänkningar av försörjningsstödet i början på året. Bara Vänsterpartiet motsatte sig detta. Vid nämndens möte beslutade man om en tilläggsbudget med ytterligare 5 miljoner i nedskärningar på området. Nicklas Lundström, gruppledare för vänstern var med på sammanträdet och säger så här:

–       Socialdemokraterna fortsätter med sin brutala nedskärning på försörjningsstödet i Norrköping. Låt mig vara tydlig, vi upplever nu en skarp lågkonjunktur med kraftigt ökande arbetslöshet och inga satsningar på arbetsmarknadsåtgärder har gjorts. Det betyder ju i praktiken att nedgången i försörjningsstöd enbart beror på att man helt enkelt slutat betala ut pengar till folk.

–       Den värsta delen i detta är att man kräver att folk ska sänka sina boendekostnader kraftigt på några månader. Detta på en bostadsmarknad där det knappt finns några billiga hyresrätter alls. Om det inte lyckas så vill de styrande partierna tvinga fattiga att flytta från kommunen – något man till och med strider för i kammarrätten. Jag skäms faktiskt över att Norrköping nu går i täten för den sociala dumpningen i Sverige.

Nicklas Lundström
Gruppledare (V) Norrköping

Läs mer på nt.se här. (kan kräva prenumeration)
Läs mer på folkbladet.se här (kan kräva prenumeration)

Kopiera länk