Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden

Mer pengar till arbetsplatsförlagt lärande!

Vid gårdagens (18 maj) sammanträde med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden lämnades rapport om en ”handlingsplan för utökning av arbetsplatsförlagt lärande inom vuxenutbildningen”. Det handlar om utökad dialog med branscherna, nya rutiner och möjlighet för utbildning för handledarna ute på arbetsplatserna. Vänstern höll med om inriktningen och att många fler norrköpingsbor snabbt kan få arbete om vi får fart på lärandet ute på faktiska arbetsplatser. Vänstern yrkade dock på att pengar också måste till om det ska bli verkstad av idéerna. I underlaget stod att det skulle skötas inom ordinarie budget. Tyvärr avslogs förslaget av Kvartetten och högern. Karolina Eriksson som tjänstgjorde för V säger:

–  Det var positiva tongångar under mötet och de flesta insåg hur viktigt det är med arbetsplatsförlagt lärande inom vuxenutbildningen. Vi tycker också att planen är bra men det blir väldigt märkligt när alla säger det men de andra partierna inte vill lägga de pengar som behövs för organisation och utbildning av handledare. Vi föreslog 5 miljoner i ett första steg men fick avslag. Jag hoppas att Kvartetten tänker om och skjuter till pengar så fort som möjligt, det är viktigt både för de arbetslösa och för företagen.

Nicklas Lundström, gruppledare och i vanliga fall ledamot för V i nämnden tillägger:

–  Vi har ju sedan länge drivit frågan om mer praktiskt lärande ute på arbetsplatserna, det är oftast mest effektivt. Det gäller för allt från personal inom äldreomsorg och barnomsorg som för privata företag inom transport, restaurang, bageri, bygg och VVS. Det är ofta på plats som man förstår vad arbetet verkligen handlar om och om det är rätt för individen. Då måste vi stötta och kompensera de arbetsplatser som är beredda att göra handledarjobbet.

Karolina Eriksson
Nicklas Lundström
Kopiera länk