Ekonomiskt bistånd

Vänstern polisanmäler kommunen!

Efter att NT avslöjat att Norrköpings kommun bedrivit hemlig övervakning mot medborgare med försörjningsstöd har vänsterns gruppledare Nicklas Lundström reagerat starkt. Nu går han vidare och har lämnat in både en polisanmälan och en anmälan till justitieombudsmannen. Nicklas:
– Jag är ledamot i nämnden som biståndsutskottet sorterar under så ha begärt ut alla handlingar och dokumentation av vad man sysslat med. Jag är också ledamot i Kommunstyrelsen som säkerhetsenheten sorterar under och har inte informerats om att dessa åtgärder utan rättslig grund har använts. Det verkar som att Kvartetten hittills sluter upp bakom den hemliga, och enligt mig olagliga, verksamhet som pågått.
–  Därför har jag nu lämnat in en polisanmälan mot kommunen då tillvägagångssättet här tydligt strider mot både Europakonventionen[1], GDPR och lagen om integritetskränkande fotografering. Jag har också lämnat in en JO-anmälan på samma grunder och en anmälan till integritetsskyddsmyndigheten (tidigare datainspektionen). För mig verkar det glasklart. En kommun har varken rätten eller kompetensen att bedriva hemlig spaning mot sina medborgare. Det är något som polis och säkerhetstjänst kan göra som har expertisen och där det kringgärdas av ett strikt regelverk.
– Man kan ju bara fundera på om detta skulle tillämpas på alla äldre med hemtjänstbeslut, systematisk hemlig övervakning i hemmet för att försäkra att man inte fått hemtjänst för något man själv kunnat utföra ibland.
– Avslutningsvis hoppas jag verkligen att fler vittnar om vad som hänt egentligen, både anställda i kommunen och de som utsatts. Media kan ju garantera anonymitet och personlig integritet – till skillnad från Norrköpings kommun. Och kommunen får inte heller efterforska vem som pratat med media.
[1] Europakonventionen, det allmänna Skyddet för den personliga integriteten

Kopiera länk