Debattartikel

Debattartikel – Trygghet

Bekämpa brottslighet med välfärdspolitik

Alltför många norrköpingsbor oroar sig idag för kriminalitet, att gå hem själv på kvällen, öppen droghandel in på husknuten eller rent av dödsskjutningar i bostadsområdet. Det är såklart oacceptabelt i ett välfärdsland som Sverige.

Därför är tryggheten, tillsammans med äldreomsorgen och klimatet, norrköpingsvänsterns viktigaste fråga i valrörelsen. Våra arbetarväljare i fattigare bostadsområden drabbas oftare av kriminalitet. Därför behövs fler närpoliser och välutbildade väktare i fler bostadsområden och i centrala Norrköping. Och vi anser att straffen behöver höjas för sådant som sexköp, trafficking, hedersvåld och tung gängkriminalitet. Men det mesta av det arbetet faller under statens och polisens ansvar. Det kommunen ska fokusera på är att bygga ett starkt och sammanhållet välfärdssamhälle utan fattigdom och trångboddhet. Det är så vi kan förebygga rekryteringen till gängen och verkligen stoppa kriminaliteten.

Norrköping ska trappa upp kampen mot sexköpare, få fler att hoppa av gängkriminaliteten och stärka möjligheterna att bygga ett nytt bättre liv efter fängelset. Socialtjänsten ska stärkas för att kunna hjälpa fler, i samarbete med föreningslivet och ungdomsidrotten. Satsningar ska göras på fritidsgårdarna och på att ge varenda ungdom en meningsfull fritid. Vi måste också bli bättre på att stötta barn från hem med missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa.

Vi föreslår att stora satsningar ska göras i områden som Hageby, Navestad och Ljura med fler arbetstillfällen, upprustade utemiljöer, mötesplatser, medborgarkontor och bättre och billigare bostäder. Att kraftigt sänka socialbidragen som Socialdemokraterna och högern gjort i Norrköping ökar bara fattigdomen och ilskan i utsatta områden. Eftersom inget barn får bättre framtidsutsikter av att leva i fattigdom ska försörjningsstödet istället höjas igen, särskilt för barnfamiljer.

Det allra viktigaste är dock att återuppbygga en jämlik skola och förskola för alla med tillräckligt mycket personal. Också barn med arbetslösa eller föräldralediga föräldrar ska ha rätt till minst 30 timmar i förskolan varje vecka och mer förskolepersonal ska anställas. Då kan alla barn redan från början få en bra utbildning, språkutveckling, socialisering och därmed goda möjligheter i framtiden. Så kan vi se till att det på sikt kommer att finnas färre desperata unga killar som saknar betyg och framtidshopp som gängen kan rekrytera. Bara så kan vi knäcka brottsligheten. Din trygghet är politikens ansvar, och vi är beredda att ta det ansvaret.

Nicklas Lundström, Gruppledare (V)

Här finns artikeln på nt.se

Artikeln publicerades på nt.se den 2022-07-19 och i Norrköpings Tidningar den 2022-07-21

Kopiera länk